Επικαιροτητα|3 ΛΕΠΤΑ

Συνταξιούχοι εξωτερικού: Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα

Δημιουργήθηκε: 05/10/2020
Ανανεώθηκε: 07/10/2020

Είστε συνταξιούχοι εξωτερικού που επιθυμείτε να μετακομίσετε στην Ελλάδα και να μεταφέρετε μόνιμα τη φορολογική σας κατοικία στη χώρα;

Το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσαν μια απόφαση που σας αφορά. Συγκεκριμένα, η απόφαση Α1217/2020 προβλέπει ευνοϊκή φορολόγηση των συνταξιούχων εξωτερικού που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα.

Όσοι ενταχθούν στη διάταξη, θα φορολογηθούν με συντελεστή 7% για τα εισοδήματα που αποκτούν από το εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Κατοίκων Ημεδαπής.

Το μέτρο αρχίζει να εφαρμόζεται από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Ο φόρος καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μια δόση και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.

Προϋποθέσεις ένταξης στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς

Για να ενταχθείτε στο ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης για εισόδημα που προκύπτει στο εξωτερικό, πρέπει να πληροίτε τα παρακάτω:

  1. Να μην ήσασταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 χρόνια πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στη χώρα.
  2. Να μεταφέρετε τη φορολογική σας κατοικία από κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει ενεργή συμφωνία διοικητικής συνεργασίας σε φορολογικά θέματα.

Συνταξιούχοι εξωτερικού: Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε

Για την ένταξή σας στις ευνοϊκές διατάξεις, πρέπει να προσκομίσετε ένα έγγραφο που να τεκμηριώνει την καταβολή σύνταξης στο εξωτερικό. Το έγγραφο πρέπει να υπογράφεται είτε από τον ασφαλιστικό φορέα ή άλλη δημόσια αρχή, είτε από επαγγελματικό ταμείο ή ασφαλιστική εταιρεία.

Δε χρειάζεται να προσκομίσετε άλλα δικαιολογητικά, αν αιτείστε για πρώτη φορά την απόδοση ΑΦΜ. Το ίδιο ισχύει κι αν εμφανίζεστε στα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης ως φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής για τα 5 από τα 6 χρόνια πριν τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας.

Διαφορετικά, θα πρέπει να προσκομίσετε για κάθε έτος που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τα ακόλουθα:

  • Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνετε φορολογικός κάτοικος.
  • Αν είστε κάτοικος κράτους με το οποίο υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, μπορείτε να προσκομίσετε τη σχετική αίτηση. Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την αρμόδια φορολογική αρχή εξωτερικού.
  • Αν η αρμόδια φορολογική αρχή δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα, θα πρέπει να καταθέσετε αντίγραφο εκκαθαριστικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Τι κάνετε σε περίπτωση που η αρμόδια φορολογική αρχή δεν εκδίδει αποδεδειγμένα κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα;

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να καταθέσετε βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική αρχή που θα αποδεικνύει τη μόνιμη και σταθερή εγκατάστασή σας στο άλλο κράτος.

Διευκρινήσεις για το πρώτο έτος εφαρμογής

«Μπορώ να ενταχθώ στο ευνοϊκό καθεστώς αν μετέφερα τη φορολογική μου κατοικία στην Ελλάδα εντός του φορολογικού έτους 2019;»

Ναι, εφόσον είστε συνταξιούχος εξωτερικού και πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020. Ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ εντός 30 ημερών από την έγκριση της αίτησης φορολογούμενου, δηλαδή μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2020.

Εάν έχετε ήδη υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τότε πρέπει να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της αρχικής δήλωσης. Μπορείτε να καταθέσετε την τροποποιητική δήλωση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Προσοχή! Δεν αλλάζετε κάποιο από τα πεδία της αρχικής δήλωσης. Απλά, γράφετε στο σώμα της δήλωσης το εξής: «Για σκοπούς εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή» βάσει του άρθρου 5Β του ΚΦΕ.

Χρειάζεστε βοήθεια από ένα λογιστή; Επικοινωνήστε μαζί μας