Επικαιροτητα|2 ΛΕΠΤΑ

Αναδρομικά κληρονόμων: Παράταση στις αιτήσεις

Δημιουργήθηκε: 23/11/2020
Ανανεώθηκε: 17/12/2020

Σε λειτουργία τέθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 η πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για την επιστροφή αναδρομικών σε κληρονόμους.

Η επιστροφή θα γίνει σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 4536/14/10/2020 και σε συνέχεια της επιστροφής των αναδρομικών σε συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα, οι μειώσεις της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 θα επιστραφούν με αυτοματοποιημένη διαδικασία στους δικαιούχους κληρονόμους συνταξιούχων που έχουν αποβιώσει.

Για να λάβουν τα αναδρομικά, οι κληρονόμοι πρέπει να υποβάλουν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ ή στην ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου τα στοιχεία και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.  

Αναδρομικά κληρονόμων – διαδικασία

Υπάρχουν δύο στάδια για την υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαιτούμενων πιστοποιητικών στην ηλεκτρονική υπηρεσία.

Αναδρομικά κληρονόμων – υποβολή αίτησης

Στο πρώτο στάδιο, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία.

Κάθε κληρονόμος υποβάλει δική του αίτηση. Για ανήλικους κληρονόμους, η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο κηδεμόνα τους.

Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Αν οι δικαιούχοι διαθέτουν και τα ζητούμενα πιστοποιητικά, τότε τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.

Αν δεν τα διαθέτουν, τότε υποβάλουν μόνο την αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, η υποβολή των πιστοποιητικών γίνεται σε δεύτερο στάδιο.

Αναδρομικά κληρονόμων – υποβολή πιστοποιητικών

Όσοι δικαιούχοι δεν υπέβαλαν τα ζητούμενα πιστοποιητικά στο πρώτο στάδιο, έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Χρειάζεται, απλά, να συνδεθούν ξανά στην αίτησή τους και να επισυνάψουν τα σχετικά έγγραφα.

Τι πιστοποιητικά χρειάζεται να υποβάλουν οι κληρονόμοι για τα αναδρομικά;

Οι κληρονόμοι συνταξιούχων που αποβίωσαν χρειάζεται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για να διεκδικήσουν την επιστροφή των αναδρομικών:

Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο λογιστή. Επικοινωνήστε μαζί μας.