Επικαιροτητα|2 ΛΕΠΤΑ

Αναστολές Δεκεμβρίου – Ξεκίνησαν οι δηλώσεις στην ΕΡΓΑΝΗ

Δημιουργήθηκε: 09/12/2020

Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για αναστολές συμβάσεων εργασίας το μήνα Δεκέμβριο στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Δείτε τι πρέπει να κάνουν εργαζόμενοι και εργοδότες σε επιχειρήσεις κλειστές με κρατική εντολή ή πληττόμενες βάσει ΚΑΔ (ΚΥΑ 49989/1266/4-12-2020).

Αναστολές Δεκεμβρίου – Υποβολή δηλώσεων στην ΕΡΓΑΝΗ

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

Επιχειρήσεις-Εργοδότες Εργαζόμενοι
Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων Από 8/12/2020 έως 31/12/2020 Από 8/12/2020 έως 31/12/2020

Επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή ή που είναι πληττόμενες βάσει ΚΑΔ πρέπει να δηλώσουν στην ΕΡΓΑΝΗ τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί το μήνα Δεκέμβριο.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων είναι κοινή για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας.

Συγκεκριμένα, η υποβολή ξεκίνησε την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου και αναμένεται να διαρκέσει έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου.

Εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, χρειάζεται να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ μετά τη δήλωση εργοδότη. Ακολουθήστε τις οδηγίες μας για τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης εργαζομένου σε αναστολή.

Εργαζόμενοι που έχουν τεθεί και στο παρελθόν σε αναστολή λόγω Covid, δε χρειάζεται να υποβάλουν ξανά νέα δήλωση. Ωστόσο, μπορούν να το κάνουν σε περίπτωση που επιθυμούν να τροποποιήσουν μισθώματα ή IBAN.

Αναστολές Δεκεμβρίου για επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή

Σε όλη την επικράτεια, επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με εντολή της δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρατική εντολή, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις:

  • θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και τις 4 Νοεμβρίου 2020,
  • ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων όσων εργαζόμενων βρίσκονται ήδη σε αναστολή.

Δείτε τις ΚΑΔ που κλείνουν με κρατική εντολή στο Παράρτημα Α και στο Παράρτημα Β της απόφασης 49989/1266.

Αναστολές Δεκεμβρίου για πληττόμενες επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ μπορούν να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και τις 4 Νοεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, μπορούν να εφαρμόσουν το μέτρο της αναστολής σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων μέχρι και το 100% αυτών.

Δείτε τις ΚΑΔ που πλήττονται λόγω Covid στο Παράρτημα Γ και στο Παράρτημα Δ της απόφασης 49989/1266.

Για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας είναι σε αναστολή, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού. Μετά το πέρας της αναστολής, οφείλουν να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού – Δεκέμβριος 2020

Εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τεθεί σε αναστολή το μήνα Δεκέμβριο, δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Η αποζημίωση θα δοθεί ανάλογα με τις ημέρες που διαρκεί η αναστολή και υπολογίζεται με βάση το ποσό των 534 € για 30 ημέρες.

Υπενθυμίζουμε ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά.

Χρειάζεστε άμεσα ένα λογιστή; Επικοινωνήστε μαζί μας