Επικαιροτητα|3 ΛΕΠΤΑ

Παράταση Α.Π.Δ. για Συγκεκριμένους Εργαζόμενους

Δημιουργήθηκε: 01/09/2020
Ανανεώθηκε: 01/10/2020

Με σχετική εγκύκλιο που κοινοποίησε ο e-ΕΦΚΑ, ανακοινώθηκε η παράταση για ηλεκτρονικές υποβολές Α.Π.Δ. έως 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Ποιους εργαζόμενους αφορά η παράταση Α.Π.Δ.

Ουσιαστικά οι εργαζόμενοι που δικαιούνται την παράταση αυτή, κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής:

  • Εργαζόμενοι που είχαν ενταχθεί στο μηχανισμό ΣΥΝ-Εργασία κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο
  • Εποχικά εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2020
  • Εποχικά εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
  • Εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών του άρθρου 123 του Ν.4714/2020, που δεν είναι ενταγμένοι στο μηχανισμό ΣΥΝ-Εργασία.

Νεότερες οδηγίες αναμένονται σχετικά με την ασφαλιστική τακτοποίηση των ανωτέρω κατηγοριών εργαζομένων, που θα αφορούν θέματα απεικόνισης της ασφάλισής τους στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.). Με νεότερο έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, βάσει Κ.Υ.Α. που αναμένεται να εκδοθούν, θα αποσαφηνιστούν τα παραπάνω σημεία.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών. Γι’ αυτούς οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου Ιουλίου 2020. Στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις-εργοδότες καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας με καταλυτική ημερομηνία την 31/08/2020.

Απασχόληση εργαζομένων και από τις δύο περιπτώσεις

Αν μια επιχείρηση έχει απασχολήσει εργαζόμενους που ανήκουν και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει για τους εργαζόμενους των λοιπών κατηγοριών, να υποβάλουν Κανονική Α.Π.Δ. Έπειτα θα χρειαστεί να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Για τους εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι στο μηχανισμό ΣΥΝ-Εργασία, τους εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης καθώς και τους απασχολούμενος στον τριτογενή τομέα και στις αερομεταφορές,  παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν Συμπληρωματική Α.Π.Δ. και να καταβάλουν τις αντίστοιχες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι 18/09/2020.

Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία λογιστή