Επικαιροτητα|5 ΛΕΠΤΑ

Παράταση Υποβολής ΑΠΔ και Ασφαλιστικών Εισφορών

Δημιουργήθηκε: 29/09/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε την παράταση υποβολής ΑΠΔ, δηλαδή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, έως τις 09/10/2020. Η παράταση δόθηκε μετά από αιτήματα που ήλθαν στην υπηρεσία, προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στις μηχανογραφικές εφαρμογές των λογιστηρίων. Έτσι θα μπορέσει να γίνει η υποστήριξη των νέων ρυθμίσεων.

Οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρεται η παράταση αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για εισφορές εργαζομένων που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ΣΥΝ-εργασία ή που έγινε αναστολή της σύμβασής τους ή που απασχολούνται στον τριτογενή τομέα.

Παράταση υποβολής ΑΠΔ Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020

Αυτή η περίπτωση αφορά:

  • Εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-εργασία (άρθρο 31 του Ν. 4690/2020)
  • Εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 (άρθρο 32 του Ν. 4690/2020)
  • Εποχικά εργαζόμενους, χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του Ν. 4690/2020)

Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου και Αυγούστου 2020

Αυτή η περίπτωση αφορά εργαζόμενους:

  • Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019
  • Στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 123 παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-εργασία

Σε περιπτώσεις εργοδοτών, οι οποίοι, εκτός από ενταγμένους στο μηχανισμό ΣΥΝ-εργασία ή εποχικούς με ή χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, απασχολούν και εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών, θα πρέπει γι’ αυτούς να υποβάλουν Κανονική ΑΠΔ για τον μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2020. Επίσης, θα πρέπει να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30/09/2020.

Για τους ενταγμένους στο μηχανισμό ΣΥΝ-εργασία ή εποχικούς οι επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να υποβάλουν Συμπληρωματική ΑΠΔ. Η δυνατότητα αυτή συμπεριλαμβάνει εργαζόμενους με ή χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καταβάλουν τις αντίστοιχες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 09/10/2020.

Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία λογιστή