Επικαιροτητα|3 ΛΕΠΤΑ

Βεβαιώσεις μετακίνησης: Τι ισχύει με τα έντυπα κίνησης εργαζομένων

Δημιουργήθηκε: 15/02/2021
Ανανεώθηκε: 09/03/2021

Αλλαγές στις βεβαιώσεις μετακίνησης εργαζομένων ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να αποτραπούν οι άσκοπες μετακινήσεις από εργαζόμενους που βρίσκονται σε τηλεργασία ή σε αναστολή.

Το νέο έντυπο «Βεβαίωση Κίνησης Εργαζομένων» μπήκε σε ισχύ από 15 Φεβρουαρίου 2021.

Μπορείτε να το βρείτε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και στο forma.gov.gr.

Βεβαιώσεις μετακίνησης – Διάρκεια ισχύος

Από την Τρίτη 9 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγήσουν εκ νέου βεβαιώσεις κίνησης με μέγιστη ισχύ τις 14 ημέρες.

Τι αλλάζει στη νέα Βεβαίωση Κίνησης Εργαζομένων;

Το νέο έντυπο μετακίνησης εργαζομένων αποκλείει πλέον τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε:

  • αναστολή σύμβασης εργασίας,
  • τηλεργασία,
  • νόμιμη άδεια.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα μπορούν να μετακινούνται μόνο με αποστολή SMS στο 13033, κάνοντας χρήση των 6 ειδικών κατηγοριών που επιτρέπουν την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των πολιτών.

Πού μπορώ να βρω τη νέα Βεβαίωση Κίνησης Εργαζομένων;

Μπορείτε να εκτυπώσετε τη νέα Βεβαίωση Κίνησης Εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επίσης, μπορείτε να εκτυπώσετε τη Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου στο forma.gov.gr. Η συγκεκριμένη βεβαίωση συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εργοδότη και χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγήσουν βεβαίωση μετακίνησης μόνο στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες.

Τι ισχύει για αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες;

Αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν  τη σχετική βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) στο forma.gov.gr.

Ωστόσο,  εκτός από το έντυπο, θα πρέπει να έχουν μαζί τους και τη φορολογική τους ταυτότητα, η οποία παρέχεται μέσω του TaxisNet.

Από την υποχρέωση εκτύπωσης των φορολογικών τους στοιχείων από το TaxisNet εξαιρούνται όσοι έχουν επαγγελματική ταυτότητα εκδιδόμενη από επαγγελματικό σύλλογο με μορφή ΝΠΔΔ, όπως:

  • δικηγορικοί σύλλογοι,
  • τεχνικά επιμελητήρια,
  • οικονομικά επιμελητήρια,
  • ιατρικοί σύλλογοι.

Η μετακίνηση των δημοσιογράφων για επαγγελματικούς λόγους εξακολουθεί να πραγματοποιείται με τον τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Βεβαιώσεις μετακίνησης – Ειδικές περιπτώσεις

Τι ισχύει όταν η εξ’ αποστάσεως εργασία παρέχεται εκ περιτροπής;

Όταν η εξ’ αποστάσεως εργασία παρέχεται εκ περιτροπής, τότε ο εργοδότης μπορεί να δώσει στον εργαζόμενο απόσπασμα του ειδικού σκοπού εντύπου Ε4.1.

Τι γίνεται όταν η εργασία παρέχεται σε κυλιόμενο ωράριο;

Όταν η εργασία παρέχεται σε κυλιόμενο ωράριο, τότε ο εργοδότης μπορεί να εφοδιάσει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του καταχωρημένου προγράμματος εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Λογιστικές συμβουλές