Επικαιροτητα|2 ΛΕΠΤΑ

Δώρο Πάσχα 2020: Αιτήσεις μέσω ΕΡΓΑΝΗ για επιστροφή δώρου από κράτος

Δημιουργήθηκε: 19/10/2020

Υπεύθυνη δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πρέπει να υποβάλουν οι επιχειρήσεις για να διεκδικήσουν την πληρωμή μέρους του δώρου Πάσχα 2020 από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Δώρο Πάσχα 2020 – Διαδικασία αίτησης για επιστροφή ποσού

Αρχικά, πρέπει να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Στη συνέχεια, πρέπει να υποβάλετε το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός».

Στο έντυπο, θα πρέπει να δηλώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

  • Τα στοιχεία της επιχείρησης
  • Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού της (IBAN)
  • Τα στοιχεία των εργαζομένων της
  • Το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μεικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις). Προσοχή! Το ποσό θα πρέπει να αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού, το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δώρο Πάσχα 2020 – Διαδικασία διορθωτικής αίτησης για επιστροφή ποσού

Μπορείτε να υποβάλετε το εν λόγω έντυπο ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για να διορθώσετε τυχόν λάθη της αρχικής δήλωσης.

Ενδεικτικά, τα λάθη μπορεί να αφορούν εσφαλμένα ποσά ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ημέρες αναστολής και τις μεικτές αποδοχές ή λάθος IBAN.

Αν έχετε αποκλειστεί από τις πληρωμές για το δώρο Πάσχα, ελέγξτε την τελευταία δήλωση πριν υποβάλετε νέα.

Αρχικά, πατήστε το κουμπί «Επισκόπηση» για να δείτε τους λόγους αποκλεισμού από τις πληρωμές.

Στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις και υποβάλετε εκ νέου ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ το έντυπο έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Τι κάνετε αν δείτε «Μη Αποδεκτό Ποσό Πληρωμής»

Τι σημαίνει αν η αρχική σας αίτηση απορριφθεί λόγω μη αποδεκτού ποσού πληρωμής;

Τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχει κάποιο λάθος σχετικά με το ποσό που πρέπει να πληρωθεί για τους εργαζόμενους που βρίσκονταν σε αναστολή.

Συγκεκριμένα, τα ποσά που πρέπει να συμπληρώσετε ανά ΑΦΜ εργαζομένου πρέπει να πληρούν τα κριτήρια υπολογισμού της επιδότησης για το δώρο Πάσχα.

Αν έχετε συμπληρώσει λάθος ποσά, θα εμφανιστεί μήνυμα με τις ημέρες αναστολής μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. Το μήνυμα θα περιέχει, επίσης, και τις μεικτές αποδοχές που προκύπτουν από τα έντυπα που έχουν υποβληθεί στην ΕΡΓΑΝΗ.

Υπολογίστε ξανά τα ποσά βάσει αυτών των στοιχείων και στείλτε το έντυπο διορθωμένο.

Χρειάζεστε βοήθεια για τη συμπλήρωση της αίτησης για το Δώρο Πάσχα 2020; Επικοινωνήστε μαζί μας