Επικαιροτητα|3 ΛΕΠΤΑ

Covid-19: Μέτρα στήριξης σε περιοχές «Αυξημένου Κινδύνου»

Δημιουργήθηκε: 16/10/2020
Ανανεώθηκε: 04/11/2020

Οικονομική στήριξη για περιοχές που πλήττονται λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση.

Τα μέτρα στήριξης αφορούν περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο 4 «Αυξημένου Κινδύνου» στον Χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19.

Ποιους αφορούν τα μέτρα για περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο 4;

Τα μέτρα οικονομικής στήριξης για περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο 4 «Αυξημένου Κινδύνου» αφορούν:

  • Εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου και βρίσκονται σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4.
  • Ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα, που πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου και έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4.
  • Επιχειρήσεις που εντάσσονται στη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου και βρίσκονται σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4.

Μέτρα στήριξης για εργαζόμενους των περιοχών «Αυξημένου Κινδύνου»

Ανάμεσα στους ωφελούμενους των έκτακτων μέτρων στήριξης είναι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις με έδρα ή υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ωστόσο, ότι η στήριξη δεν αφορά ανεξαιρέτως όλους τους εργαζόμενους της περιοχής. Αντίθετα, αφορά μόνο τους  εργαζόμενους επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι μπορούν να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Το ποσό της αποζημίωσης θα είναι αναλογικό για το διάστημα που ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 14 ημέρες. Υπολογίζεται με βάση το ποσό των 534€/μήνα. Επιπλέον, θα καλύπτονται πλήρως οι ασφαλιστικές εισφορές για το ίδιο διάστημα.

Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι αναστολές συμβάσεων εργασίας πρέπει να δηλωθούν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Κατά το διάστημα της αναστολής, καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου με βάση τον ονομαστικό του μισθό.

Εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% για την κύρια και φοιτητική τους κατοικία.

Η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων αναστέλλεται υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής. Σε αυτήν την περίπτωση, για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, δε μπορούν να γίνουν απολύσεις. Επιπλέον, μετά την άρση της αναστολής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ισόχρονο διάστημα.

Μέτρα στήριξης για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα σε περιοχές «Αυξημένου Κινδύνου»

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα, δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού εφόσον:

  • έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4, και
  • πλήττονται σημαντικά από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19 σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού φτάνει τα 534€ το μήνα. Σε περίπτωση που η διάρκεια παραμονής της Περιφερειακής Ενότητας στο επίπεδο 4 είναι 14 ημέρες ή λιγότερο, η αποζημίωση ανέρχεται στα 300€.

Μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις των περιοχών «Αυξημένου Κινδύνου»

Δυνατότητα αναστολής της καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον εν λόγω μήνα έχουν οι επιχειρήσεις που:

  • έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες, εντός Οκτωβρίου 2020, και
  • πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων.

Η αναστολή καταβολής ΦΠΑ ισχύει μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Η αποπληρωμή της οφειλής μπορεί να γίνει σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή 24 δόσεις με 2.5% επιτόκιο.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα.

Τέλος, αν οι εν λόγω επιχειρήσεις ενταχθούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, δε θα χρειαστεί να αποπληρώσουν το 50% του ποσού της ενίσχυσης.

Ποια μέτρα προβλέπονται για τις περιοχές που εντάσσονται στα επίπεδα 1, 2 και 3;

Εκτός από τα μέτρα για τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο 4 «Αυξημένου Κινδύνου», η κυβέρνηση ανακοίνωσε επιπλέον μέτρα και για περιοχές που βρίσκονται σε χαμηλότερο συγκριτικά επιδημιολογικό κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, τα έκτακτα μέτρα αφορούν εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο:

  • χαμηλό – Επίπεδο 1 «Ετοιμότητας»
  • μέτριο – Επίπεδο 2 «Επιτήρησης»
  • υψηλό – Επίπεδο 3 «Αυξημένης Επιτήρησης»

Οι συμβάσεις εργασίας των παραπάνω εργαζομένων μπορούν να τεθούν σε αναστολή, αν η κύρια ή η δευτερεύουσα δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει στη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου.

Επιπλέον, οι εργοδότες μπορούν να εντάξουν στο πρόγραμμα Συν-Εργασία τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας δεν έχει ανασταλεί.

Τέλος, ως μέτρο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, προτείνεται η εφαρμογή του συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας. Μάλιστα, για τα επίπεδα 2 και 3, προβλέπονται συγκεκριμένα ποσοστά υποχρεωτικής εφαρμογής τηλεργασίας, όταν η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας είναι εφικτή.

Ποσοστό τηλεργασίας ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικού κινδύνου

Επίπεδο επιδημιολογικού κινδύνου Ποσοστό τηλεργασίας επί το σύνολο των εργαζομένων
Επίπεδο 3 «Αυξημένης Επιτήρησης» Υποχρεωτική εφαρμογή τηλεργασίας για το 40% του συνολικού αριθμού εργαζομένων, εφόσον η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας είναι εφικτή.
Επίπεδο 2 «Επιτήρησης» Υποχρεωτική εφαρμογή τηλεργασίας για το 20% του συνολικού αριθμού εργαζομένων, εφόσον η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας είναι εφικτή.
Επίπεδο 1 «Ετοιμότητας» Εθελοντική εφαρμογή τηλεργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν την εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων τους στην ΕΡΓΑΝΗ, πριν την έναρξη της τηλεργασίας.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο 4.1 «Δήλωση Εξ Αποστάσεως Εργασίας – Έντυπο Ειδικού Σκοπού». Διαφορετικά, κινδυνεύουν με πρόστιμο 3.000 €.

Λογιστικές συμβουλές