Επικαιροτητα|5 ΛΕΠΤΑ

Οδηγίες ένταξης στο πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία

Δημιουργήθηκε: 21/07/2020
Ανανεώθηκε: 22/12/2020

Τροπολογία για την παράταση του προγράμματος Συν-Εργασία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 κατέθεσε η κυβέρνηση.

Η τροπολογία προβλέπει, επίσης, και επιδότηση του 100% των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται. Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά μόνο το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 31.12.2020.

Τι είναι το πρόγραμμα Συν-Εργασία;

Το πρόγραμμα Συν-Εργασία είναι ένας μηχανισμός οικονομικής ενίσχυσης της απασχόλησης. Σκοπός του είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ως αντίμετρο των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας Covid-19. Προβλέπει τη δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας, με μέγιστη μείωση 50% του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα Συν-Εργασία;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Συν-Εργασία έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά τουλάχιστον 20% του κύκλου εργασιών ΦΠΑ, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα Συν-Εργασία για επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

Μήνας ένταξης στο πρόγραμμα Συν-Εργασία Κύκλος εργασιών με βάση τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%
Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2020
Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου-Αυγούστου 2020
  • Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά τουλάχιστον 20% των ακαθάριστων εσόδων τους, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα Συν-Εργασία για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται

Μήνας ένταξης στο πρόγραμμα Συν-Εργασία Ακαθάριστα έσοδα με βάση τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%
Ιούνιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου 2020
Ιούλιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου-Αυγούστου 2020

Το πρόγραμμα αφορά τόσο επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, όσο και επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας.

Χρειάζεστε βοήθεια για να δείτε αν πληροίτε τους όρους ένταξης στο πρόγραμμα; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Πώς μπορεί να ενταχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα Συν-Εργασία;

Το πρώτο βήμα είναι να υποβάλλει σχετική αίτηση στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, δηλώνοντας τα οικονομικά στοιχεία που δείχνουν μείωση τζίρου.

Στη συνέχεια, θα γίνει έλεγχος των στοιχείων από την ΑΑΔΕ. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ΑΑΔΕ θα εκδώσει σχετική βεβαίωση ότι η επιχείρηση έχει δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Έχοντας λάβει τη βεβαίωση της ΑΑΔΕ, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα Συν-Εργασία. Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ είτε θα εγκρίνει είτε θα απορρίψει την αίτηση.

Αν η αίτηση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εγκριθεί, ο εργοδότης προτού προχωρήσει στην τροποποίηση του ωραρίου, θα πρέπει να την δηλώσει. Συγκεκριμένα, πρέπει να δηλώσει το μήνα, τα συμβατικά ωράρια των εργαζομένων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, καθώς και τα νέα τους ωράρια για το συγκεκριμένο μήνα.

Επιπλέον, στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα, θα πρέπει να δηλώσει τις μηνιαίες αποδοχές που καταβλήθηκαν στους εργαζομένους με βάση το πρόγραμμα. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει τις ώρες του μήνα που απασχολήθηκε ο κάθε εργαζόμενος και τα στοιχεία του IBAN του.

Η οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα Συν-Εργασία θα καταβληθεί στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.

Πρόγραμμα Συν-Εργασία – διευκρινήσεις

Όσον αφορά τις αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τις καθαρές και μεικτές αποδοχές, αλλά και τις συνθήκες υπαγωγής στο μηχανισμό σε περιπτώσεις μειωμένου ωραρίου.

Το κράτος αναπληρώνει τις αποδοχές του εργαζομένου που υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου μισθού ή ημερομισθίου του. Σε περιπτώσεις αμοιβής με τον κατώτατο μισθό, μετά την ένταξη στο πρόγραμμα, το εισόδημα αναπληρώνεται πλήρως.

Για διαστήματα κατά τα οποία ο εργαζόμενος δε θα λάμβανε αμοιβές από τον εργοδότη, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις αδείας άνευ αποδοχών ή σε περιπτώσεις ασθενείας, δεν προκύπτει ένταξη στο πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Συγκεκριμένα για την ένταξη στο πρόγραμμα Συν-Εργασία, οι εργοδότες καλούνται να δηλώσουν τα εξής:

ΣΥΝ-εργασία και μεικτές αποδοχές

Οι εργοδότες θα πρέπει να δηλώσουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση. Δηλαδή, τον ονομαστικό μισθό του κάθε εργαζόμενου. Ο μισθός θα αφορά ολόκληρο το μήνα, όπως φαίνεται στον πίνακα προσωπικού της επιχείρησης που έχει υποβληθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Οι προσαυξήσεις για τυχόν νυχτερινή εργασία ή εργασία σε Κυριακές και αργίες δεν δηλώνονται, όπως επίσης και οι πρόσθετες αμοιβές από οικειοθελείς παροχές κ.λ.π.

ΣΥΝ-εργασία και καθαρές αποδοχές

Ακόμη χρειάζεται να δηλωθούν οι καθαρές αποδοχές που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος. Αυτές αφορούν το χρονικό διάστημα ένταξής του στο πρόγραμμα, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Τα ποσά υπολογίζονται και δηλώνονται προ φόρων και εισφοράς αλληλεγγύης. Αφαιρούνται, επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου.

Αντιστοίχως και εδώ, οι καθαρές αμοιβές από προσαυξήσεις για τυχόν νυχτερινή εργασία ή εργασία σε Κυριακές και αργίες δεν δηλώνονται, όπως επίσης και οι πρόσθετες αμοιβές από οικειοθελείς παροχές κ.λ.π.

Μειωμένες ώρες εργασίας

Τέλος για περιπτώσεις μειωμένου ωραρίου, οι εργοδότες δηλώνουν τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στο πρόγραμμα Συν-Εργασία, που αφορούν μειωμένο ωράριο. Τα ποσά αποτυπώνονται στις αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το καταχωρημένο έντυπο Ε4. Οι αποδοχές αφορούν τις καθαρές αποδοχές προ φόρων και προ παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης από τις επιχειρήσεις.

Υπολογίζονται δε, χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π.

ΣΥΝ-εργασία και προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία. Συγκεκριμένα:

ΣΥΝ-εργασία: Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων

Φάση Προθεσμίες
Ιούλιος – Β΄ φάση «ΣΥΝ-εργασία» Από 6/10/2020 έως 12/10/2020
Αύγουστος– Β΄ φάση «ΣΥΝ-εργασία» Από 6/10/2020 έως 12/10/2020
Σεπτέμβριος – Α΄ φάση «ΣΥΝ-εργασία» Από 6/10/2020 έως 7/10/2020
Σεπτέμβριος – Β΄ φάση «ΣΥΝ-εργασία» Από 8/10/2020 έως 24/10/2020
Οκτώβριος – Α΄ φάση «ΣΥΝ-εργασία» Από 1/10/2020 έως 31/10/2020
Οκτώβριος – Β΄ φάση «Συν-Εργασία» Από 1/12/2020 έως 10/12/2020
Νοέμβριος – Α΄ φάση «Συν-Εργασία» Από 1/12/2020 έως 3/12/2020
Νοέμβριος – Β΄ φάση «Συν-Εργασία» Από 4/12/2020 έως 10/12/2020

Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης ένταξης και ορθής επανάληψης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μόνο:

  • για τους εργαζόμενους για τους οποίους δεν υποβλήθηκε δήλωση Β’ φάσης για Ιούλιο και Αύγουστο, και
  • για τους εργαζόμενους που αποκλείστηκαν από τις πληρωμές Β’ φάσης.
Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο λογιστή. Επικοινωνήστε μαζί μας.