Επικαιροτητα|5 ΛΕΠΤΑ

Ηλεκτροκίνηση: Φορολογικά Κίνητρα για Επιχειρήσεις

Δημιουργήθηκε: 27/07/2020
Ανανεώθηκε: 05/09/2020

Η ηλεκτροκίνηση έχει ήδη μπει ενεργά στην καθημερινή ζωή μας. Σύμφωνα με έρευνες, η κατασκευή μπαταρίας για ένα ηλεκτρικό όχημα εκλύει πολύ λιγότερους ρύπους, από αυτούς που παράγονται μέσα στο χρόνο ζωής ενός συμβατικού επιβατικού αυτοκινήτου. Επομένως, η χρήση ενός ηλεκτρικού οχήματος θα βοηθήσει το περιβάλλον και τον περιορισμό των ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Τα νέα φορολογικά κίνητρα που ψηφίστηκαν, έχουν στόχο την ελάφρυνση του κόστους χρήσης ενός ηλεκτρικού οχήματος, αλλά και την ανάπτυξη σημείων φόρτισης. Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον αρκετούς λόγους να προτιμήσουν την ηλεκτροκίνηση για τις εργασίες τους.

Αγορά ηλεκτρικού επαγγελματικού αυτοκινήτου

Συγκεκριμένα, οι απαλλαγές αφορούν την παροχή επαγγελματικού οχήματος από τις επιχειρήσεις προς όφελος των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα η παραχώρηση ενός ηλεκτρικού εταιρικού αυτοκινήτου. Σύμφωνα με το τελευταίο ψήφισμα, τα φορολογικά αυτά κίνητρα προωθούν τη χρήση εταιρικού ηλεκτρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

Μια τέτοια επιλογή αναμένεται να βοηθήσει στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, χωρίς να προκαλεί επιβάρυνση για την επιχείρηση. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις  θα έχουν επίσης όφελος, λόγω της υπερέκπτωσης που εφαρμόζεται ως επιδότηση για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Σκοπός των αποφάσεων παρότρυνσης αγοράς ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος, είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων που θέλουν να παραχωρήσουν οχήματα σε εργαζόμενους, εταίρους ή μετόχους. Η ηλεκτροκίνηση προτείνεται ως φιλική στο περιβάλλον μετακίνηση, αλλά και ως η πιο συμφέρουσα επιλογή.

Έτσι, εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία ενός εργαζομένου, εταίρου ή μετόχου, η αγοραία αξία ενός τέτοιου οχήματος έως 40.000€. Για το υπόλοιπο ποσό αγοράς οχημάτων μεγαλύτερης αξίας ισχύουν συνήθεις συνθήκες. Το επιπλέον ποσό φορολογείται με βάση την αντίστοιχη κλίμακα της κείμενης νομοθεσίας περί παραχώρησης εταιρικού οχήματος.

Αγορά ηλεκτρικού επαγγελματικού οχήματος κατηγορίας μοτοσυκλέτας

Υποστηρίζεται επίσης η αγορά οχημάτων τύπου L. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες και άλλα μικρά οχήματα με δύο, τρεις ή τέσσερεις τροχούς. Η χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για αυτές τις επιλογές οχήματος είναι 50%. Η έκπτωση αυτή απορρέει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, γι’ αυτές τις κατηγορίες  οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.

Ηλεκτροκίνηση και εταιρική ηλεκτρική μοτοσυκλέτα

Αποζημίωση στις δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος

Η αποζημίωση για τις δαπάνες φόρτισης, που λαμβάνει κάποιος μισθωτός από τον εργοδότη του, εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος μισθωτής εργασίας.

Η φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2 /χλμ., αντιμετωπίζεται όπως τα έξοδα κίνησης για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις. Εφόσον οι δαπάνες πραγματοποιούνται από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, αποζημιώνονται και δεν φορολογούνται. Αρκεί αυτό να αποδεικνύεται από νόμιμα παραστατικά.

Έκπτωση μίσθωσης ηλεκτρικού εταιρικού οχήματος

Αν μια εταιρεία μισθώνει οχήματα για επαγγελματική χρήση, ισχύουν επίσης εκπτώσεις στα ποσά μίσθωσης. Για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2 /χλμ. η προσαυξημένη έκπτωση παραμένει στο 30%. Εισάγεται, όμως, επιπλέον έκπτωση για το υπερβάλλον του ανωτέρου ορίου ποσό κατά 15%. Για οχήματα μηδενικών ρύπων η προσαυξημένη έκπτωση ανέρχεται στο 50% με αντίστοιχη επιπλέον έκπτωση 25% για το υπερβάλλον του ανωτέρου ορίου.

Έκπτωση στην εγκατάσταση σημείων φόρτισης

Πέραν των κινήτρων αγοράς και χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, οι νέες αποφάσεις σχετίζονται και με την εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Συγκεκριμένα, οι δυνατότητες για επιχειρήσεις, που θέλουν να προβούν σε εγκατάσταση σταθμών φόρτισης, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες.

Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης μόνο για τους εργαζομένους της επιχείρησης

Μια επιχείρηση μπορεί να αναλάβει την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αν η εγκατάσταση αυτή αναφέρεται σε αποκλειστική χρήση από τους εργαζομένους, η έκπτωση που δικαιούται η επιχείρηση για δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας σημείων φόρτισης είναι 30%.

Εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμου σταθμού φόρτισης

Για δημόσια προσβάσιμες εγκαταστάσεις η έκπτωση αυξάνεται από 30% σε 50%. Η έκπτωση αυτή αφορά τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2 /χλμ. Η έκπτωση αυτή υπολογίζεται χωριστά από την έκπτωση της ίδιας της δαπάνης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της.

Εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμου σταθμού σε νησί

Τέλος, ειδικά για τις επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε δήμους της νησιωτικής Ελλάδας, η προσαυξημένη έκπτωση που δικαιούνται για εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ανέρχεται στο 70%.

Η έκπτωση αυτή θα δώσει ώθηση στην ηλεκτροκίνηση και ταχύτερη ανάπτυξη δικτύου φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα στα νησιά. Επιπλέον, παρέχεται μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, στην περίπτωση που τα σημεία φόρτισης τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές.

Σε κάθε περίπτωση, η ματιά της πολιτικής ηγεσίας είναι στραμένη σε καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις. Η ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω φιλικών στο περιβάλλον στρατηγικών, είναι το μέλλον για τη φύση και τον άνθρωπο.

Συμβουλές φορολογίας για επιχειρήσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας