Επικαιροτητα|5 ΛΕΠΤΑ

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Στεγαστικών Δανείων

Δημιουργήθηκε: 20/07/2020
Ανανεώθηκε: 04/09/2020

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη πρώτης κατοικίας και στεγαστικών δανείων συμπεριλαμβάνει η κυβέρνηση σε διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Γέφυρα» και θα βρίσκεται σε ισχύ για εννέα μήνες. Η επιδότηση στεγαστικού δανείου θα γίνεται ανά τρίμηνο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει εντός Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, «Επιδοτούνται για πρώτη φορά επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία». Η επιδότηση κατά 90% της μηνιαίας δόσης θα βοηθήσει σημαντικά τους συνεπείς δανειολήπτες, αλλά και δάνεια που οδηγούνται σε πλειστηριασμό.

Ως ανώτατο όριο δόσης έχει οριστεί το ποσό των 600€ για τα εξυπηρετούμενα δάνεια. Για τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια σε ρύθμιση, το ανώτατο όριο είναι τα 500€. Για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί, η επιδότηση θα φτάσει τα 300€. Επίσης, για όσες αιτήσεις υποβληθούν από δικηγόρο ή λογιστή, προβλέπεται εφάπαξ αποζημίωση ανά αίτηση, ύψους 250€.

Δικαιούχοι του προγράμματος επιδότησης δανείων

Δικαιούχοι του προγράμματος επιδότησης δανείων

Δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος επιδότησης είναι εργαζόμενοι σε κλάδους απασχόλησης που έχουν πληγεί από την πανδημία, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε κλάδους που έχουν επίσης επηρεαστεί σημαντικά ή επιχειρήσεις που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους.

Ακόμη δικαιούχοι είναι άτομα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους και άτομα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς επίσης και εργαζόμενοι που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-εργασία». Τέλος την επιδότηση δανείου δικαιούνται ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης δανείων

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης δανείων

Εξυπηρετούμενα δάνεια

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια επιδοτείται η μηνιαία δόση αρχικά σε ποσοστό 90% για το πρώτο τρίμηνο, κατά 80% το δεύτερο τρίμηνο και τέλος κατά 70% το τρίτο τρίμηνο. Τα κριτήρια για να γίνει μια αίτηση δεκτή είναι:

 • Η αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 300.000€.
 • Το υπόλοιπο του δανείου να μην είναι μεγαλύτερο από 300.000€ ανά τράπεζα.
 • Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 57.000€ (ο υπολογισμός του ποσού έγινε για οικογένεια με τρία παιδιά). Τα κριτήρια εισοδήματος αλλάζουν αναλόγως με την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη.
 • Οι συνολικές καταθέσεις του δανειολήπτη να μην ξεπερνούν τις 40.000€.
 • Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά σε αξία τις 600.000€.

Σε κάθε περίπτωση, και αφού εγκριθεί μια αίτηση επιδότησης, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης για δάνεια που εξυπηρετούνται με συνέπεια, δύναται να φτάσει μέχρι και τα 600€.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το πρώτο τρίμηνο, κατά 70% το δεύτερο τρίμηνο και κατά 60% το τρίτο τρίμηνο. Τα κριτήρια για να γίνει μια αίτηση δεκτή είναι:

 • Η αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 250.000€.
 • Το υπόλοιπο του δανείου να μην είναι μεγαλύτερο από 250.000€.
 • Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 45.000€.
 • Οι συνολικές καταθέσεις του δανειολήπτη να μην ξεπερνούν σε αξία τις 25.000€.
 • Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά σε αξία τις 500.000€.

Σε κάθε περίπτωση, και αφού εγκριθεί η αίτηση επιδότησης, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης για δάνεια σε ρύθμιση, δύναται να φτάσει μέχρι και τα 500€.

Δάνεια που έχουν καταγγελθεί

Για να αποφευχθεί ο πλειστηριασμός δανείων που έχουν καταγγελθεί, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το πρώτο τρίμηνο, κατά 50% το δεύτερο τρίμηνο και κατά 30% το τρίτο τρίμηνο. Τα κριτήρια για να γίνει μια αίτηση δεκτή είναι:

 • Η αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 200.000€.
 • Το υπόλοιπο του δανείου να μην είναι μεγαλύτερο από 130.000€.
 • Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά σε αξία τις 36.000€.
 • Οι συνολικές καταθέσεις του δανειολήπτη να μην ξεπερνούν τις 15.000€ και η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000€.

Σε κάθε περίπτωση, και αφού εγκριθεί η αίτηση επιδότησης, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης για δάνεια που έχουν καταγγελθεί, μπορεί να φτάσει τα 300€.

Χρειάζεστε άμεσα ένα λογιστή; Επικοινωνήστε μαζί μας