Επικαιροτητα|6 ΛΕΠΤΑ

ΕΝΦΙΑ Τριών Ταχυτήτων: Τι θα Πληρώσουν οι Ιδιοκτήτες;

Δημιουργήθηκε: 29/09/2020

ΕΝΦΙΑ τριών ταχυτήτων έχει βεβαιώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε περισσότερους από 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Τα εκκαθαριστικά έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών στο σύστημα TAXISnet ήδη από το Σαββατοκύριακο. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν το φόρο που αναγράφεται μέσα στα εκκαθαριστικά.

Όμως, σε αρκετές περιπτώσεις ιδιοκτητών, τα ποσά του ΕΝΦΙΑ προς πληρωμή, δεν είναι αυτά που αναγράφονται στα εκκαθαριστικά του φόρου. Είναι πολύ μικρότερα ποσά, τα οποία έχουν προκύψει λόγω συμψηφισμών των αρχικών οφειλών. Οι συμψηφισμοί γίνονται με ποσά επιστροφών φόρου, που δικαιούνται να εισπράξουν φέτος οι ιδιοκτήτες από διάφορες αιτίες.

Επίσης, υπάρχουν και χιλιάδες άλλες περιπτώσεις ιδιοκτητών όπου οι συμψηφισμοί των ποσών του ΕΝΦΙΑ στα εκκαθαριστικά, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Συνεπώς, το πραγματικό ποσό της οφειλής δεν έχει διευκρινιστεί.

Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες;

Χωρίς επιστροφή φόρου

Στις περιπτώσεις χωρίς επιστροφές φόρου προς συμψηφισμό, οι ιδιοκτήτες μπορούν να θεωρήσουν ως τελικές οφειλές ΕΝΦΙΑ τα ποσά στα εκκαθαριστικά.

Με ολοκληρωμένο συμψηφισμό

Στις περιπτώσεις που έχουν γίνει οι συμψηφισμοί, θα πρέπει να θεωρηθούν ως οφειλές τα ποσά στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet.

Πρόκειται, κυρίως, για περιπτώσεις ιδιόκτητών ακινήτων που εκμισθώνονται. Σε αυτούς η ΑΑΔΕ έχει προβεί σε μείωση του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ, αφαιρώντας το ποσό της έκπτωσης φόρου που δικαιούνται. Αυτό προκύπτει λόγω της  υποχρέωσης είσπραξης ενοικίων μηνών Μαρτίου-Ιουνίου 2020 μειωμένων κατά 40%.

Με εκκρεμείς συμψηφισμούς

Για όσους οι συμψηφισμοί δεν έχουν ολοκληρωθεί, μπορεί επίσης να υπάρξει διαφοροποίηση ανάμεσα στα ποσά των εκκαθαριστικών και της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης. Αυτό συμβαίνει επειδή οι συμψηφισμοί έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν γίνει ακόμη στο σύνολό τους. Τέλος, μπορεί να μην υπάρχει διαφοροποίηση επειδή οι συμψηφισμοί δεν έχουν καν ξεκινήσει.

Πρόκειται, ειδικότερα, για φορολογούμενους στους οποίους ο υπολογισμός των εκπτώσεων φόρου που δικαιούνται είναι πολύ δύσκολος. Τέτοιες περιπτώσεις παρατηρούνται σε συνιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, που έχουν εισπράξει από κοινού τα μειωμένα κατά 40% ενοίκια. Η έκπτωση που προκύπτει πρέπει να επιμεριστεί ανά συνιδιοκτήτη, ανάλογα με το ποσοστό του στο ακίνητο.

Άλλη περίπτωση είναι να έχουν περισσότερα του ενός εκμισθούμενα ακίνητα. Γι’ αυτά, όμως, πρέπει να γίνει ξεχωριστά ο υπολογισμός της κάθε έκπτωσης. Ο υπολογισμός των εκπτώσεων γι’ αυτούς τους φορολογούμενους απαιτεί πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καλούνται να πληρώσουν το ΕΝΦΙΑ χωρίς καμία μείωση. Διαφορετικά το ΕΝΦΙΑ εμφανίζεται μειωμένο, αλλά με υπολογισμό μέρους μόνο των εκπτώσεων που δικαιούνται.

Σε κάθε περίπτωση τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που έχουν βεβαιωθεί στους φορολογούμενους αυτούς, δεν είναι αυτά που τελικά πρέπει να πληρώσουν. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου που λήγουν μαζί και οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις του φόρου, τα οφειλόμενα ποσά θα έχουν οριστικοποιηθεί. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι θα είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα που έχουν διαμορφωθεί σήμερα.

Στις περιπτώσεις αυτές, συνεπώς, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να τελειώσουν όλοι οι συμψηφισμοί, ώστε τα ποσά των οφειλών τους να οριστικοποιηθούν στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.

Μειώσεις ΕΝΦΙΑ

Οι μειώσεις που έγιναν στον ΕΝΦΙΑ ισοδυναμούν, στις περιπτώσεις αυτές, με το 30% των μη εισπραχθέντων ποσών των ενοικίων.

Επίσης, σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που πρέπει τελικά να πληρωθούν είναι μειωμένα λόγω συνυπολογισμού και ορισμένων άλλων εκπτώσεων φόρου που δικαιούνται οι φορολογούμενοι.

Αυτό προκύπτει από δύο ενδεχόμενες αιτίες. Είτε επειδή πλήρωσαν εφάπαξ και εντός των κανονικών αρχικών προθεσμιών τον ΦΠΑ προηγούμενων τριμήνων ή μηνών, είτε επειδή εξόφλησαν εγκαίρως και εφάπαξ τους φόρους των εκκαθαριστικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή, έχουν αφαιρεθεί από τις αρχικές οφειλές του ΕΝΦΙΑ ποσά που ισοδυναμούν:

  • με το 25% των εφάπαξ εξοφληθέντων ποσών ΦΠΑ των περιοδικών δηλώσεων του πρώτου ή και του δεύτερου τριμήνου του 2020 ή των μηνών Μαρτίου-Ιουλίου 2020
  • και με το 2% του φετινού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω έκπτωσης. Η έκπτωση αυτή ενεργοποιήθηκε τώρα, επειδή ο φόρος αυτός είχε εξοφληθεί εφάπαξ πριν το τέλος Ιουλίου, όταν ακόμη δεν είχε νομοθετηθεί η έκπτωση αυτή

Τι ισχύει για όσους έχουν οριστικοποιημένες οφειλές ΕΝΦΙΑ;

  1. Το ακριβές ποσό που οφείλουν εμφανίζεται απ’ ευθείας, εφόσον εισέλθουν στο λογαριασμό τους στο σύστημα TAXISnet και στη συνέχεια επιλέξουν «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» και «Οφειλές εκτός ρύθμισης». Το ποσό εμφανίζεται σε τμήματα των έξι μηνιαίων δόσεων, στις οποίες πρέπει να εξοφληθεί. Η πρώτη και η δεύτερη δόση έχουν κοινή προθεσμία εξόφλησης, μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επομένου μηνός, δηλαδή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020. Η κάθε μία από τις επόμενες μηνιαίες δόσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα έχει προθεσμία εξόφλησης την τελευταία εργάσιμη μέρα καθενός από τους επομένους τέσσερις μήνες (την 30η/11/2020, την 31η/12/2020, την 29η/1/2021 και την 26η/2/2021).
  2. Τον προγραμματισμό του φετινού ΕΝΦΙΑ μπορούν επίσης να τον πληροφορηθούν με το να εισέλθουν στην εφαρμογή του ΤΑΧΙSnet «Ε9-Περιουσιολόγιο» και να επιλέξουν στη συνέχεια «Είσοδος», «έτος 2020» και το πεδίο που αναγράφει «Στοιχεία δόσεων ΕΝΦΙΑ». Στον πίνακα που εμφανίζεται, το ποσό των δύο πρώτων δόσεων εμφανίζεται ενιαίο σαν να αποτελεί μία δόση και με προθεσμία πληρωμής την 30η Οκτωβρίου 2020. Τα ποσά των υπολοίπων τεσσάρων δόσεων εμφανίζονται σε ξεχωριστούν υποπίνακες με όλες τις αναγκαίες επιμέρους πληροφορίες.

Τι ισχύει για όσους δεν έχουν οριστικοποιημένες οφειλές ΕΝΦΙΑ;

Και γι’ αυτούς τους φορολογούμενους υπάρχουν ήδη «δοσολόγια» ΕΝΦΙΑ αναρτημένα στους λογαριασμούς τους στο TAXISnet. Μπορούν εύκολα να τα βρουν στις εφαρμογές της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης και του Περιουσιολογίου. Tα «δοσολόγια» αυτά όμως είναι προσωρινά διαμορφωμένα.

Σε κάθε περίπτωση, η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ είναι δυνατή σε έξι μηνιαίες δόσεις. Για την πρώτη και την δεύτερη δόση προβλέπεται χρονικό περιθώριο έως τις 30/10/2020. Για την τρίτη δόση δίνεται περιθώριο έως τις 30/11/2020. Αντίστοιχα για την τέταρτη δόση υπάρχει περιθώριο έως τις 31/12/2020. Ακολούθως για την πέμπτη μέχρι τις 29/1/2020 και για την έκτη μέχρι τις 26/2/2021.

Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο λογιστή. Επικοινωνήστε μαζί μας.