Επικαιροτητα|3 ΛΕΠΤΑ

Καταβολή μειωμένου ενοικίου – όροι και προϋποθέσεις

Δημιουργήθηκε: 20/10/2020
Ανανεώθηκε: 23/11/2020

Στη ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή μειωμένου ενοικίου, προχώρησε η ελληνική κυβέρνηση.

Η ρύθμιση αφορά το σχέδιο νόμου για τη μείωση ενοικίων κύριας κατοικίας και επαγγελματικής μίσθωσης, με στόχο τη στήριξη φυσικών και νομικών προσώπων που πλήττονται από τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Ποιοι δικαιούνται καταβολή μειωμένου ενοικίου;

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1228/2020 και την τροπολογία ΦΕΚ Α’ 227/18.11.2020, μειωμένο ενοίκιο δικαιούνται:

  • Μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης για εγκατάσταση επιχειρήσεων που έχουν λάβει ειδικά μέτρα για αναστολή ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας.
  • Μισθωτές κύριας κατοικίας που είναι εργαζόμενοι και η σύμβαση εργασίας τους έχει ανασταλεί λόγω Covid-19. Όπως και μισθωτές κύριας κατοικίας που είναι σύζυγοι ή μέλη ενός συμφώνου συμβίωσης με εργαζόμενο σε καθεστώς αναστολής εργασίας.
  • Εξαρτώμενα μέλη που φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και έχουν ένα γονέα με σύμβαση εργασίας σε αναστολή λόγω Covid-19.
  • Ναυτικοί με σύμβαση ναυτολόγησης σε αναστολή λόγω Covid-19. Όπως και μισθωτές κύριας κατοικίας που είναι σύζυγοι ή μέλη ενός συμφώνου συμβίωσης με ναυτικό με σύμβαση ναυτολόγησης σε αναστολή.

Καταβολή μειωμένου ενοικίου – Μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης

Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης για εγκατάσταση επιχειρήσεων δικαιούνται μείωση μισθώματος, εφόσον έχουν λάβει ειδικά και έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασπορά του κορονοϊού. (βλ. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020)

Τα μέτρα αυτά μπορεί να αφορούν την αναστολή ή την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεών τους για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους.

Οι συγκεκριμένοι μισθωτές δικαιούνται 40% μείωση ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020.  

Αντίστοιχη μείωση ενοικίου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, δικαιούνται και οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης, των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία. (βλ. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.03.2020)

Τέλος, μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης, των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί οικονομικά από την επιδημία Covid-19 (βλ. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020) δικαιούνται μειωμένο ενοίκιο για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020.

Οι παραπάνω μειώσεις ισχύουν και για επαγγελματικές μισθώσεις για εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία χρησιμοποιούνται εντελώς απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι άλλων ακινήτων.

Για παράδειγμα, οι χώροι στάθμευσης οχημάτων της επιχείρησης θεωρούνται εντελώς απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι, όταν:

  • βρίσκονται σε περίκλειστο χώρο, και
  • ο χώρος αναγράφεται στη δήλωση Ε9 ως βοηθητικός χώρος.

Καταβολή μειωμένου ενοικίου – Μισθωτές κύριας κατοικίας

Δικαίωμα σε καταβολή μειωμένου ενοικίου έχουν οι μισθωτές κύριας κατοικίας, όταν ο μισθωτής είναι:

  • Εργαζόμενος του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω Covid-19.
  • Σύζυγος ή έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση που έχει αναστείλει προσωρινά τη σύμβαση εργασίας του λόγω Covid-19.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής κύριας κατοικίας δικαιούται μείωση ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020, κατά περίπτωση.

Καταβολή μειωμένου ενοικίου – Εξαρτώμενα μέλη

Εξαρτώμενα μέλη που είναι φοιτητές δικαιούνται μείωση ενοικίου για τη φοιτητική τους κατοικία, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, και
  • τουλάχιστον ένας γονέας εργάζεται σε επιχείρηση που έχει αναστείλει προσωρινά τη σύμβαση εργασίας του λόγω Covid-19.

Σε αυτήν την περίπτωση, το εξαρτώμενο τέκνο δικαιούται μείωση ενοικίου για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020, κατά περίπτωση.

Καταβολή μειωμένου ενοικίου – Ναυτικοί με σύμβαση ναυτολόγησης σε αναστολή

Τέλος, δικαίωμα καταβολής μειωμένου ενοικίου έχουν και ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 63 της 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Το ίδιο ισχύει και για συζύγους ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης με ναυτικό, του οποίου η σύμβαση ναυτολόγησης βρίσκεται σε αναστολή.

Οι συγκεκριμένοι δικαιούνται μείωση ενοικίου κύριας κατοικίας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020.

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές αποφάσεις εδώ και εδώ.

Έχετε δικαίωμα καταβολής μειωμένου ενοικίου; Επικοινωνήστε μαζί μας.