Επικαιροτητα|3 ΛΕΠΤΑ

ΟΑΕΔ: Επιδότηση 37.600 νέων θέσεων εργασίας

Δημιουργήθηκε: 08/10/2020
Ανανεώθηκε: 08/02/2021

Εφτά προγράμματα ενίσχυσης απασχόλησης υλοποιεί αυτή τη στιγμή ο  ΟΑΕΔ, στοχεύοντας στη δημιουργία 37.600 νέων θέσεων εργασίας.

Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται μεταξύ 50% και 100% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών. Η επιδότηση συμπεριλαμβάνει και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας.

Δείτε ποια προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι ανοικτά:

Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 9.200 νέων θέσεων εργασίας, διάρκειας 12 μηνών.

Ποσοστό επιδότησης: Το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως 830€/μήνα.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας, διάρκειας 12 μηνών, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας.

Ποσοστό επιδότησης: Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται μεταξύ του 50%-75% του μηνιαίου και μη μισθολογικού κόστους, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στις παρακάτω περιοχές:

 • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
 • Κεντρική Μακεδονία,
 • Δυτική Ελλάδα,
 • Ήπειρο, και
 • Θεσσαλία.

Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 8.500 νέων θέσεων εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες, για μακροχρόνια ανέργους 55-67 ετών.

Ποσοστό επιδότησης: Το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€/μήνα.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 5.200 νέων θέσεων εργασίας, διάρκειας 15 μηνών, για πτυχιούχους ανέργους έως 39 ετών.

Η θέση εργασίας αφορά τους παρακάτω κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης:

 • Ενέργεια,
 • Βιοεπιστήμες και Υγεία – Φάρμακα,
 • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή,
 • Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,
 • Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη,
 • Μεταποίηση – Βιομηχανία,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Υλικά – Κατασκευές, και
 • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics).

Ποσοστό επιδότησης: Το 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως 800€/μήνα.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Επίσης, όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα θέση εργασίας ειδικοτήτων Πληροφορικής.

Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 3.500 νέων θέσεων εργασίας, διάρκειας 10 μηνών.

Ποσοστό επιδότησης: Το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€/μήνα.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 1.200 νέων θέσεων εργασίας, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.

Ποσοστό επιδότησης: Το 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως 800€/μήνα.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά:

 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
 • Επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Περιφέρειες) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα, για την απασχόληση αποκλειστικά ωφελούμενων ΑμεΑ, εγγεγραμμένων στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Ανέργων 18-30 ετών

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας, διάρκειας 7 μηνών, για ανέργους 18-30 ετών.

Ποσοστό επιδότησης: Το 100% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει μηναία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και επιχειρήσεις, φορείς ή οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Μοναδικός όρος να δραστηριοποιούνται στις παρακάτω περιφέρειες:

 • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
 • Βόρειο Αιγαίο,
 • Θεσσαλία,
 • Στερεά Ελλάδα.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα έχουν απλουστευθεί, ενώ δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για μετά το τέλος της επιχορήγησης. Επιπλέον, έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής.

Χρειάζεστε λογιστικές συμβουλές; Ρωτήστε έναν επαγγελματία λογιστή.