Επικαιροτητα|3 ΛΕΠΤΑ

Μέτρα στήριξης λόγω Covid για Νοέμβριο-Δεκέμβριο

Δημιουργήθηκε: 26/11/2020
Ανανεώθηκε: 18/12/2020

Νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε η κυβέρνηση για επιχειρήσεις και εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία Covid-19.

Διαβάστε τα μέτρα και ποιους αφορούν παρακάτω.

Μέτρα στήριξης για Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020

Μέτρο στήριξης Ποιους αφορά
Μείωση ενοικίου κατά 40% Πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ
Παράταση πληρωμής ρυθμισμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα Εργαζόμενους σε αναστολή
Παράταση πληρωμής δόσεων για ρυθμισμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα Πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ
Επιστρεπτέα Προκαταβολή Πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ

Μείωση ενοικίου κατά 40% για επιχειρήσεις

Υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο δικαιούνται επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα για επαγγελματική χρήση, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, και
  • πλήττονται οικονομικά λόγω της πανδημίας Covid-19 σύμφωνα με τις λίστες ΚΑΔ που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (Νοέμβριος 2020) και στο Παράρτημα Α.1274/2020 (Δεκέμβριος 2020).

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ενεργό, κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους ΚΑΔ που αναφέρονται στο Παράρτημα.

Αν η επιχείρηση έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας στις 20.03.2020 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, δικαιούται μείωση ενοικίου εφόσον:

  • τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα του κύριου ΚΑΔ, σύμφωνα με την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018.

Παράταση πληρωμής ρυθμισμένων οφειλών για εργαζόμενους σε αναστολή

Διευκόλυνση στην καταβολή βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα δικαιούνται εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα.

Η παράταση αφορά εργαζόμενους επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά από την πανδημία Covid-19 με βάση τον Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.

Η αποπληρωμή των εν λόγω δόσεων μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Απόφαση Α. 1256/20.11.2020.

Παράταση πληρωμής δόσεων για ρυθμισμένες οφειλές επιχειρήσεων

Παράταση στην προθεσμία καταβολής των δόσεων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 για ρυθμισμένες βεβαιωμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα δικαιούνται οι επιχειρήσεις που:

  • έχουν ενεργό ΚΑΔ ή ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα) έναν από τους ΚΑΔ της απόφασης Α.1254/2020, και
  • η λειτουργία τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα καταβάλουν τις αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή για πληττόμενες επιχειρήσεις

Πέμπτο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής ανακοίνωσε η κυβέρνηση για επιχειρήσεις που εμφάνισαν πτώση τζίρου το διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020.

Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 θα δοθεί τον Ιανουάριο 2021. Αναμένονται περισσότερες διευκρινήσεις για τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα.

Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο λογιστή. Επικοινωνήστε μαζί μας.