Επικαιροτητα|4 ΛΕΠΤΑ

Πρόγραμμα Γέφυρα: Πώς θα δοθεί η επιδότηση

Δημιουργήθηκε: 31/07/2020
Ανανεώθηκε: 14/10/2020

Είστε δανειολήπτης και έχετε επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία Covid-19; Έχετε περιθώριο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 να υποβάλετε αίτηση και να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα Γέφυρα.

Διαβάστε παρακάτω τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Τι είναι το Πρόγραμμα Γέφυρα

Το Πρόγραμμα Γέφυρα προβλέπει 9μηνη επιδότηση δανείου και προστασία της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία Covid-19. Αφορά τόσο εξυπηρετούμενα όσο και μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

Όσοι δανειολήπτες, λοιπόν, έχουν ως ενέχυρο την πρώτη κατοικία τους, μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα για να δηλώσουν την πρόθεσή τους για ένταξη στο πρόγραμμα. Το σύστημα είναι ήδη ενημερωμένο με στοιχεία από την ΑΑΔΕ, τις τράπεζες και τον ΕΦΚΑ.

Ποια στοιχεία θα χρειαστεί να συμπληρώσετε για την αίτηση συμμετοχής στην επιδότηση;

Για να υποβάλετε αίτηση ως δανειολήπτης που έχει υποστεί τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19, θα χρειαστεί να δηλώσετε κάποια στοιχεία.

Αρχικά, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ΤAXISnet, εισέρχεστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επιδότησης δανείου. Στη συνέχεια, δηλώνετε ποια είναι η πρώτη σας κατοικία, η οποία είναι προσημειωμένη για το δάνειο. Επιπλέον, συμπληρώνετε τα στοιχεία των συνδεδεμένων προσώπων-προστατευόμενων μελών.

Αφού συμπληρωθεί η αίτηση, γίνεται έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων. Το σύστημα αντλεί αυτόματα όλα τα δεδομένα εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων. Μετά τον έλεγχο, λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας ενημερώνει αν μπορείτε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα Γέφυρα.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Οι πρώτες πληρωμές σε δανειολήπτες υπολογίζεται να γίνουν στα τέλη Οκτωβρίου και να συνεχιστούν έως τον Ιούνιο του 2021.

Συμπλήρωση αίτησης επιδότησης για στεγαστικά δάνεια

Στοιχεία συμπλήρωσης αίτησης για την επιδότηση δανείου

Τα στοιχεία που ανακτώνται αυτόματα από τη βάση της Φορολογικής Διοίκησης είναι το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και οι ΚΑΔ, αν είστε επιτηδευματίας. Επίσης, συμπληρώνονται αυτομάτως τα πλήρη στοιχεία συζύγων και των εξαρτώμενων μελών.

Αυτομάτως αντλούνται και τα εξής στοιχεία:

 • Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1)
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. τελευταίου φορολογικού έτους
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους

Εσείς θα χρειαστεί να συμπληρώσετε το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, τις οικογενειακές καταθέσεις σας στο εξωτερικό, και να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία της κύριας κατοικίας σας.

Παράλληλα υποβάλετε και τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις:

 • Δήλωση ότι πληροίτε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για να επιλεγείτε.
 • Δήλωση παροχής άδειας στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων που βρίσκονται ήδη στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων.
 • Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε περίπτωση που είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται ταυτόχρονη άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου, ώστε να γίνει έλεγχος επιλογής. Η άρση απορρήτου αφορά τον αιτούντα, τον/την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη.

Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση διαπιστωθεί ότι είναι ψευδής και οι ανακρίβειες επιδρούν άμεσα στην επιλογή του αιτούντος, η επιδότηση τόκων θεωρείται άκυρη. Αυτό συνεπάγεται ότι ο δανειολήπτης αποκλείεται πλέον από το δικαίωμα συμμετοχής και τα καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ποιοι εντάσσονται στο Πρόγραμμα Γέφυρα;

Αίτηση στο Πρόγραμμα Γέφυρα δικαιούνται να κάνουν οι παρακάτω περιπτώσεις δανειοληπτών:

 • Εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν σε κλάδους που έχουν πληγεί
 • Άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη
 • Εργαζόμενοι που έχουν υποστεί μείωση μηνιαίου μισθού
 • Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους
 • Δικαιούχοι που έλαβαν την επιστρεπτέα προκαταβολή
 • Όσοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-εργασία»
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο

Η επιδότηση θα κυμαίνεται από 300 έως 600 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται με συνέπεια από τον δανειολήπτη, αν παρουσιάζει καθυστέρηση, βρίσκεται δηλαδή σε ρύθμιση, ή αν έχει καταγγελθεί.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Αξία πρώτης κατοικίας
 • Ποσό ανεξόφλητου δανείου
 • Συνολικό οικογενειακό εισόδημα
 • Σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων
 • Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας

Ποσό επιδότησης ανά είδος ανεξόφλητου δανείου

Για τα πράσινα δάνεια, η κρατική επιδότηση είναι 90% της μηνιαίας δόσης για το πρώτο τρίμηνο. Μειώνεται στο 80% για το δεύτερο και στο 70% για το τρίτο. Το ανώτατο όριο της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ.

Για τα κόκκινα δάνεια, η κρατική επιδότηση είναι 80% της δόσης για το πρώτο τρίμηνο. Μειώνεται σε 70% για το δεύτερο και σε 60% για το τρίτο. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης φθάνει τα 500 ευρώ. Για να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, οι δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια θα πρέπει πρώτα να προχωρήσουν σε ρύθμιση του δανείου.

Τέλος, για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί, η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά από 60% για το πρώτο τρίμηνο. Μειώνεται σε 50% για το δεύτερο και σε 30% για το τρίτο. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης για καταγγελθέντα δάνεια ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες πάνω στο πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικών δανείων, σχετικά με τα κριτήρια επιλογής ανά κατηγορία δανείου στο blog μας.

Συμβουλές από έμπειρο λογιστή