Επικαιροτητα|2 ΛΕΠΤΑ

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 3.000 ανέργων από ΟΑΕΔ-Google

Δημιουργήθηκε: 23/03/2021

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εγγεγραμμένων ανέργων που συνδιοργανώνεται από τον ΟΑΕΔ και την Google.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, παρέχοντας δωρεάν κατάρτιση στις παρακάτω θεματικές:

  • Τεχνική υποστήριξη πληροφορικής (IT Support)
  • Σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη (UX Design)
  • Διαχείριση έργου (Project Management)
  • Ανάλυση δεδομένων (Data Analysis)

Το πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας Coursera. Οι ωφελούμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τουλάχιστον μία θεματική ενότητα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κάθε ενότητας, θα λάβουν αυτόματα το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους έως και την Κυριακή 4 Απριλίου και ώρα 23:59.

Δείτε παρακάτω ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής και ποια είναι η διαδικασία αίτησης.

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους έως 29 ετών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Έχουν ενεργό δελτίο ανεργίας
  • Είναι ηλικίας έως 29 ετών
  • Έχουν αποφοιτήσει τουλάχιστον από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Διαθέτουν γνώσεις Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ)
  • Διαθέτουν γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών επιπέδου Α (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ)

Διαδικασία αίτησης στο πρόγραμμα ΟΑΕΔ-Google για επαγγελματική κατάρτιση 3.000 ανέργων

Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και της Google, θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση έως τις 4 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης ή τους κωδικούς TaxisNet.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Επαγγελματικής Κατάρτισης με Πιστοποίηση».

Ο ΟΑΕΔ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα ενημερώσει με email τους ωφελούμενους για την οριστική εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

Συνολικά, το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2021. Σε δεύτερη φάση, αναμένεται να ανακοινωθεί και πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα για τους επιτυχόντες.

Συμβουλές σε θέματα καριέρας