Επικαιροτητα|2 ΛΕΠΤΑ

Προγράμματα ΟΑΕΔ: Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία

Δημιουργήθηκε: 16/12/2020

Αναζητείτε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας;

Αν είχατε τη δική σας επιχειρηματική δραστηριότητα στο παρελθόν, αλλά αναγκαστήκατε να την διακόψετε, τότε αυτό το άρθρο σας ενδιαφέρει.

Ο ΟΑΕΔ προχώρησε στον ανασχεδιασμό του προγράμματος «Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία», διευρύνοντας τη λίστα των δικαιούχων και εφαρμόζοντας στοχευμένες βελτιώσεις.

Τι είναι το Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας;

Το Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας είναι ένα από τα επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ που στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε 5.000 άνεργους, πρώην αυτοαπασχολούμενους, να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία – Σε τι αλλαγές προχώρησε ο ΟΑΕΔ;

Το Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας ξεκίνησε τον Φεβρουαρίου του 2019.

Ωστόσο, σε διάστημα 22 μηνών έχουν καλυφθεί μόλις οι 2.000 από τις 5.000 διαθέσιμες θέσεις.

Για να γίνει το πρόγραμμα πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό, η διοίκηση του ΟΑΕΔ ενέκρινε τις παρακάτω αλλαγές:

  • Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφθούν από άνεργες γυναίκες.
  • Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λάβουν 40% επιπλέον μόρια.
  • ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης/ενδοοικογενειακής βίας θα λάβουν 60% επιπλέον μόρια.

Επίσης, προβλέπονται πιο ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (co-working spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Για ψηφιακές επιχειρήσεις, προβλέπεται και λειτουργία εντός οικίας.

Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία – Τι επιχορήγηση προβλέπει το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση διάρκειας 12 μηνών, με 3μηνη δέσμευση.

Το ποσό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € για ατομική επιχείρηση και μπορεί να φτάσει τα 24.000 € για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους.

Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες. Σε αυτήν την περίπτωση, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί μεταξύ 20.000-36.000 €.

Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ που πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Στο διάστημα από 1/1/2012 έως 31/10/2020, έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
  • Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους σε επιχείρηση που ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας.
  • Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020.
  • Έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 € για τουλάχιστον ένα έτος ή την έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι με τους όρους ρύθμισης.

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας.

Ωστόσο, θα πρέπει να προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών, σε περίπτωση που ο ΟΑΕΔ αξιολογήσει θετικά το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Συμβουλευτείτε μας για την ίδρυση της επιχείρησής σας