Επικαιροτητα|6 ΛΕΠΤΑ

Τι Ισχύει με Δαπάνες και Ηλεκτρονικές Πληρωμές;

Δημιουργήθηκε: 30/07/2020
Ανανεώθηκε: 08/09/2020

Από φέτος οι δαπάνες που αναφέρονται σε αγαθά και υπηρεσίες, τόσο στη χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη πρέπει να πληρώνονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ποια θεωρούνται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής;

Ως ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θεωρούνται οι κάρτες, χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες. Επίσης, ηλεκτρονικό μέσο είναι η πληρωμή μέσω λογαριασμού κίνησης τραπεζικού λογαριασμού και επιταγών, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κ.λπ. Μια ακόμη επιλογή πληρωμής που κατατάσσεται στις ηλεκτρονικές πληρωμές είναι και η καταβολή μετρητών σε γκισέ ή σε μηχάνημα easy-pay.

Υπολογισμός ποσού κάλυψης δαπανών

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι 30% του πραγματικού εισοδήματος. Το πραγματικό εισόδημα υπολογίζεται για κάθε φορολογικό έτος και μπορεί να προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και από κέρδη ακίνητης περιουσίας.

Για περιπτώσεις με κατασχεμένους λογαριασμούς, το όριο των δαπανών που πρέπει να καλυφθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εντός του φορολογικού έτους, περιορίζεται στο ποσό των 5.000€.

Σε περίπτωση που οι δαπάνες για καταβολή φόρου εισοδήματος, δάνεια και ενοίκια καταβλήθηκαν ηλεκτρονικά και υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο 20%.

Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής κάλυψης δαπανών

 1. Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους
 2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 3. Άτομα που δεν έχουν την ικανότητα ή ψυχική διαύγεια ώστε να επιμεληθούν για τις νομικές και λογιστικές υποχρεώσεις τους (δικαστική συμπαράσταση).
 4. Οι φορολογικοί κάτοικοι άλλων χωρών, που υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα.
 5. Οι δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι και φορολογικοί κάτοικοι που διαβιούν και εργάζονται εκτός Ελλάδας.
 6. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 7. Όσοι υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 8. Οι φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν πρόκειται για τουριστικές περιοχές.
 9. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι ΚΕΑ.
 10. Όσοι βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας.
 11. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας ή σε ψυχιατρικό κατάστημα.
 12. Οι φυλακισμένοι.

Οι παραπάνω λίστα δείχνει τις κατηγορίες φορολογουμένων, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Δαπάνες με ηλεκτρονικές πληρωμές

Δαπάνες που μπορούν να καλυφθούν με ηλεκτρονικά μέσα

Οι κατηγορίες δαπανών που δύνανται να πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, είναι:

 • Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
 • Αλκοολούχα ποτά και καπνός
 • Ένδυση και υπόδηση
 • Στέγαση με εξαίρεση στα ενοίκια
 • Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
 • Υγεία
 • Μεταφορές με εξαίρεση τις δαπάνες για τέλη κυκλοφορίας, και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων
 • Επικοινωνίες
 • Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες με εξαίρεση την αγορά σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών
 • Εκπαίδευση
 • Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
 • Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

Για τους επιχειρηματίες προσμετρώνται και εκείνες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον επαγγελματικό τους τραπεζικό λογαριασμό, ακόμη κι αν αφορούν προσωπικές αγορές. Υπολογίζονται, επίσης, και δαπάνες που εκτελούνται ηλεκτρονικά και σχετίζονται με τη λήψη υπηρεσιών και αφορούν στην ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές για κάλυψη δαπανών

Δαπάνες μεταξύ συζύγων

Το ποσό των δαπανών, που εξοφλείται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης, εφόσον καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από τον ένα σύζυγο, το επιπλέον ποσό μπορεί να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο.

Επίσης, σε κοινή δήλωση, όταν ένας εκ των δυο συζύγων πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές αλλά ανήκει σε κατηγορία όπου δε χρειάζεται να καλυφθούν δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, το ποσό μπορεί να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο.

Συνέπειες μη κάλυψης του ποσοστού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα

Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, προκύπτει προσαυξημένος φόρος. Ο φόρος αυτός προσαυξάνεται κατά το ποσό από τη διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Η διαφορά, πριν προστεθεί στο συνολικό φόρο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%. Θα είναι δηλαδή:

Συνολικός Φόρος = [Ποσό που απαιτήθηκε – Ποσό που δηλώθηκε] Χ 22% + Προηγούμενος Φόρος

Συμβουλές φορολογίας για επιχειρήσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας