Λογιστικα, Φορολογικα και Εργατικα|2 ΛΕΠΤΑ

Άδεια ειδικού σκοπού: Γονική άδεια λόγω Covid-19

Δημιουργήθηκε: 21/10/2020
Ανανεώθηκε: 19/02/2021

Άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται εργαζόμενοι με παιδιά που νοσούν από κορονοϊό, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 4722/2020.

Οι γονείς δικαιούνται να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης άδειας για 14 ημέρες αν τα παιδιά τους νοσήσουν από Covid-19.

Ωστόσο, η άδεια μπορεί να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.

Η άδεια ειδικού σκοπού λόγω κορονοϊού χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες γονικές άδειες που αφορούν ασθένεια ή νοσηλεία τέκνων.

Η χορήγησή της είναι ανεξάρτητη από τα υπόλοιπα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας, ενώ δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

Ποιοι δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού;

Δικαίωμα χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού έχουν οι γονείς, των οποίων τα παιδιά ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • βρέφη, προνήπια και νήπια,
  • μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  • παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών,
  • άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία είναι ωφελούμενα σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Τι ισχύει σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολείων;

Τι ισχύει για εργαζόμενους γονείς με παιδιά σε σχολικές μονάδες ή μονάδες φροντίδας, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται;

Οι εν λόγω γονείς δικαιούνται αρχικά να μπουν σε καθεστώς εξ’ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τότε δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή.

Άδεια ειδικού σκοπού δύναται να χορηγηθεί και στην περίπτωση που το παιδί τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, έπειτα από επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός της σχολικής μονάδας. Ωστόσο, οι γονείς οφείλουν να λάβουν σχετική βεβαίωση από το σχολείο.

Η άδεια ειδικού σκοπού είναι ένα ειδικό σχήμα άδειας 3 ημερών που ακολουθείται από τη χορήγηση ετήσιας κανονικής άδειας μιας ημέρας. Το σχήμα επαναλαμβάνεται κυκλικά ανά 4 ημέρες.

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι στην άδεια ειδικού σκοπού;

Για όλη τη διάρκεια της άδειας ειδικού σκοπού, οι εργαζόμενοι γονείς λαμβάνουν αποδοχές:

  • κατά τα 2/3 από τον εργοδότη, και
  • κατά το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση στοιχείων.

Για τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α’ του Ν.3429/2005 (Α΄ 314), η άδεια καλύπτεται εξολοκλήρου από τον εργοδότη.

Πρέπει να δηλωθεί στην ΕΡΓΑΝΗ η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού;

Οι εργοδότες πρέπει να δηλώσουν στην ΕΡΓΑΝΗ τους εργαζόμενους που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας, καθώς και τη διάρκειά της.

Διαδικασία πληρωμής για την άδεια ειδικού σκοπού

Οι εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζόμενους το σύνολο των ημερομισθίων, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτουν οι ίδιοι, όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Επιπλέον, αποδίδουν τις σχετικές οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.

Στη συνέχεια, διεκδικούν το ποσό που καλύπτει ο τακτικός προϋπολογισμός, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην ΕΡΓΑΝΗ.

Συγκεκριμένα, οι εργοδότες πρέπει να κάνουν τα εξής:

  • Καταχώρηση του συνόλου των ημερών αδείας ειδικού σκοπού με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών στις Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου. Ο κωδικός ειδικού τύπου αποδοχών αναμένεται να καθοριστεί από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
  • Συμπλήρωση και υποβολή του προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού «Έντυπο 11.1» στην ΕΡΓΑΝΗ. Στο Έντυπο 11.1 καταχωρείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε εργαζόμενο που έκανε χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, με αναφορά στις ημέρες άδειας, τις μικτές αποδοχές που αντιστοιχούν και το σύνολο της δαπάνης. Επίσης, δηλώνονται τα στοιχεία της επιχείρησης και το IBAN της, καθώς και το σύνολο των εργαζομένων που έκαναν χρήση της συγκεκριμένης άδειας.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα στοιχεία που δηλώνονται στο Έντυπο 11.1 και στη συνέχεια καταβάλει στον εργοδότη το ποσό που καλύπτει ο τακτικός προϋπολογισμός για κάθε εργαζόμενο.

Λογιστικές συμβουλές