Επικαιροτητα|4 ΛΕΠΤΑ

Λήγει η Προθεσμία Δήλωσης για τα Αυθαίρετα

Δημιουργήθηκε: 28/09/2020

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 λήγει η τελευταία παράταση τακτοποίησης για τα αυθαίρετα, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις του νόμου 4495/2017. Οι ρυθμίσεις αφορούν κατασκευές που διεξήχθησαν μέχρι την 28η Ιουλίου 2011.

Περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει η προθεσμία δήλωσης αυθαιρέτων

Για τα αυθαίρετα κτίρια με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες που εντάσσονται στην Κατηγορία 5, όπως υπέρβαση τουλάχιστον κατά 40% στην κάλυψη και στη δόμηση ή κατά 20% ως προς το ύψος ή χωρίς οικοδομική άδεια κ.ά., τερματίζεται η διαδικασία τακτοποίησης.

Για τα υπόλοιπα αυθαίρετα κτίρια Κατηγοριών 1-4, η διαδικασία της τακτοποίησης συνεχίζεται μέχρι 31η Μαρτίου 2026. Όμως, μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 θα καταβάλλονται προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης. Το ύψος της προσαύξησης είναι 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης. Για κάθε επιπλέον έτος καθυστέρησης το ποσοστό αυξάνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για τις μεταβιβάσεις. Για το θέμα αυτό θα εκδοθεί άμεσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευκρινιστική εγκύκλιος. Επομένως, δεν υπάρχει πρόβλεψη για να δοθεί επιπλέον παράταση για τα αυθαίρετα, που να σχετίζεται με το θέμα αυτό.

Καλό θα ήταν, λοιπόν, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που σκοπεύουν να υποβάλουν σχετική αίτηση, να το πράξουν άμεσα.  Όσο συντομότερα γίνουν οι ενέργειες από πλευράς του ιδιοκτήτη, τόση λιγότερη θα είναι και η ταλαιπωρία. Ειδικότερα όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με αίτηση του μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα. Στη συνεχεία πραγματοποιείται η καταβολή του σχετικού παραβόλου.

Ως ημερομηνία υπαγωγής θεωρείται η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου. Από την ημέρα πληρωμής του παραβόλου, ο μηχανικός έχει στη διάθεση του 18 μήνες προκειμένου να προχωρήσει τη διαδικασία και να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η χρονική περίοδος 18 μηνών ισχύει για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων που έχουμε αναφέρει.

Για ποιες περιπτώσεις δεν ισχύει η προθεσμία δήλωσης για τα αυθαίρετα

Η 30η Σεπτεμβρίου 2020 δεν αφορά στην υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν υπαχθεί στις παλαιότερες ρυθμίσεις. Τα αυθαίρετα αυτά τακτοποιούνται με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα, όπως φαίνεται παρακάτω:

  • Έως 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α` 209) στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013
  • Έως 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2014 έως 31.12.2014
  • Έως 8.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2015 έως 31.12.2015
  • Έως 8.5.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016
  • Έως 8.8.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017
Συμβουλές από έμπειρο λογιστή