Επικαιροτητα|6 ΛΕΠΤΑ

Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών

Δημιουργήθηκε: 10/09/2020
Ανανεώθηκε: 28/09/2020

Η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας, ξεκίνησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται στις 2 Οκτωβρίου, έπειτα από εκ νέου παράταση της σχετικής προθεσμίας. Οι αιτήσεις αφορούν την περίοδο συμμετοχής 2020 – 2021.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δηλαδή, γίνεται είσοδος αποκλειστικά με τα στοιχεία TAXISnet του προσώπου που υποβάλει την αίτηση.

Η υποβολή αίτησης γίνεται από τη μητέρα με τα δικά της στοιχεία TAXISnet. Οι μόνες περιπτώσεις να υποβληθεί αίτηση από άνδρα ή διαφορετικό κηδεμόνα γίνεται μόνο για καταστάσεις χηρείας ή δικαστικής επιμέλειας.

Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι έγγαμη ή με σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται επίσης και η συναίνεση του ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου) για τη χρήση οικονομικών του στοιχείων στον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Η συναίνεση του ετέρου μέλους γίνεται μέσω της ίδιας εφαρμογής, με τη χρήση των δικών του κωδικών διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ.

Για κάθε αίτηση που εγκρίνεται, θα χορηγείται voucher ύψους 180€/μήνα. Αυτό θα συμβεί βάσει της μοριοδότησης στο σύνολο της χώρας, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Επίσης, μετά την ανακοίνωση της νέας ΚΥΑ καθορίζεται υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα ως προϋπόθεση συμμετοχής. Περιλαμβάνονται ακόμα και άλλες τροποποιήσεις που αφορούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης ωφελούμενων.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών

  • Υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 36.000€ έως δύο παιδιά, τις 39.000€ έως τρία παιδιά, τις 42.000€ έως τέσσερα παιδιά και τις 45.000€ από πέντε παιδιά και άνω
  • Μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι που δεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», λόγω εισοδηματικών κριτηρίων
  • Όσοι ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις, αλλά έχουν παιδιά ηλικίας 4-5 ετών και διαμένουν σε δήμους, στους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η δίχρονη εκπαίδευση

Οδηγίες συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης

Η ΕΕΤΑΑ διασυνδέεται με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔ για την άντληση στοιχείων και δικαιολογητικών από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του Μητρώου Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ, της ΗΔΙΚΑ ΑΕ κ.λπ.

Αν η άντληση των στοιχείων μέσω των διεπαφών δεν είναι δυνατή π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης ή αν υπάρχει διαφωνία με τα επιστρεφόμενα στοιχεία, η αιτούσα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, επισυνάπτοντας το αρχείο.

Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσα όταν επιλεγεί η «Οριστική υποβολή αίτησης». Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια μετά από αυτό το βήμα. Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

Διόρθωση διεπαφών στην αίτηση

Στην περίπτωση διαφωνίας με τα υπάρχοντα στοιχεία ή μη άντλησης στοιχείων λόγω μη ταυτοποίησης, συμπληρώστε τα στοιχεία και επισυνάψτε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

  • Διεπαφή Μητρώο Πολιτών: Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη λόγω ατελών ή λανθασμένων δεδομένων στο Δημοτολόγιο. Επιλέξτε την τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση και διαγράψτε τυχούσες περιττές εγγραφές. Προσθέστε τα εξαρτώμενα μέλη με τα σωστά στοιχεία. Στη λίστα πρέπει να εμφανίζονται όλα τα παιδιά και τα εξαρτώμενα μέλη. Από τη λίστα των παιδιών επιλέξτε για ποιο παιδί ή ποια παιδιά υποβάλλεται η αίτηση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η επισύναψη των Πιστοποιητικών Οικογενειακής κατάστασης, στα οποία αναφέρονται τα παιδιά.
  • Διεπαφές για την Απασχόληση: Στην παρούσα πρόσκληση δεν συμμετέχουν άνεργες μητέρες. Επιλέξτε από την λίστα «Απασχόληση» τα σωστά στοιχεία. Σε περίπτωση διαφωνίας με τα επιστρεφόμενα στοιχεία επισυνάψτε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
  • Διεπαφή ΑΑΔΕ: Τα εισοδήματα αντλούνται αυτομάτως. Στην περίπτωση που υπάρχει σύζυγος ή μέλος από σύμφωνο συμβίωσης, επιστρέφεται και το ΑΦΜ του ετέρου μέλους. Εάν τα δύο ΑΦΜ δεν είναι συνδεδεμένα, απαιτείται η συμπλήρωση του ΑΦΜ του ετέρου μέλους. Τα εισοδήματα του ετέρου μέλους αντλούνται μόνο μετά τη συναίνεση του, από την αρχική σελίδα της εφαρμογής. Για τα εισοδήματα δεν απαιτείται επισύναψη δικαιολογητικών.

Λειτουργίες εφαρμογής για το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών

Με την επιλογή «Αποθήκευση» αποθηκεύετε όσο συχνά επιθυμείτε τα στοιχεία της αίτησης που έχουν καταχωρηθεί. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης υποχρεωτικών στοιχείων ή εσφαλμένης εισαγωγής εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων. Φροντίστε να συμπληρώσετε σωστά την αίτηση ώστε αυτά να απαλειφθούν.

Στην ενότητα «Δικαιολογητικά» βλέπετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης. Επιλέξτε «Επισύναψη δικαιολογητικού» για να μεταφορτώσετε ένα δικαιολογητικό και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Όταν η αίτησή σας είναι έτοιμη, μεταβείτε στην ενότητα «Υποβολή» και επιλέξτε «Αποδοχή όρων της πρόσκλησης» και έπειτα «Οριστική υποβολή αίτησης». Αν υπάρχει σύζυγος ή μέλος με σύμφωνο συμβίωσης, απαιτείται η «Συναίνεση ετέρου μέλους» συζύγου ή συντρόφου. Το έτερο μέλος πρέπει να μπει στην εφαρμογή, να επιλέξει στην αρχική σελίδα την επιλογή «Συναίνεση» και να συνεχίσει δίνοντας τους δικούς του κωδικούς TAXISnet.

Αφού υποβληθεί οριστικά μια αίτηση, μπορείτε να την εκτυπώσετε με την επιλογή «Εκτύπωση αίτησης». Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία της αίτησης για περιορισμένο αριθμό διορθώσεων. Επιλέξτε την επιλογή «Διόρθωση στοιχείων αίτησης» για να διορθώσετε τα στοιχεία που είναι λανθασμένα, και επαναλάβετε την διαδικασία οριστικοποίησης.

Ηλεκτρονική αίτηση που δεν είναι οριστικοποιημένη έως τη λήξη της προθεσμίας εκλαμβάνεται ως μη υποβληθείσα αίτηση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη προηγούμενων οριστικοποιημένων αιτήσεων.

Δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών

Σε όλες τις αιτήσεις απαιτείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού θα πρέπει να είναι εντός του τελευταίου εξαμήνου.

Αν η αιτούσα κατάγεται από άλλη χώρα που δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε προσκομίζει άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο, που να πιστοποιεί την οικογενειακή της κατάσταση. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να είναι συνοδευόμενο από επίσημη ελληνική μετάφραση, εντός του τελευταίου τριμήνου. Στην περίπτωση που η χώρα καταγωγής της αιτούσας εκδίδει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης σε πέντε γλώσσες, της ελληνικής συμπεριλαμβανομένης, δεν απαιτείται μετάφραση.

Επίσης, απαιτείται Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, δηλαδή εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2019. Απαιτείται πλήρης εκτύπωση όλων των τμημάτων χωρίς περικοπές, όπως εκτυπώνεται από την ΑΑΔΕ.

Για περιπτώσεις γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, θα πρέπει να προσκομιστούν υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικού έτους 2019 και των δύο μερών. Απαιτείται, όμως, η συναίνεση του ετέρου μέλους. Στην περίπτωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης απαιτείται το Έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ (Μ1).

Τα στοιχεία του παιδιού πρέπει να περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της αίτησης. Διαφορετικά πρέπει να αναφέρονται στη Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού, πχ για περίπτωση ανύπαντρης μητέρας.

Σε περιπτώσεις διαμονής σε δήμο στον οποίο εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, δεν μπορεί να γίνει υποβολή αίτησης για παιδί που εντάσσεται στην προσχολική εκπαίδευση.

Για να υποβάλλετε την αίτησή σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΕΤΑΑ. Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων γίνεται δεκτή μεταξύ 7 και 9 Οκτωβρίου, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 13 Οκτωβρίου.

Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία λογιστή