Επικαιροτητα|2 ΛΕΠΤΑ

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις: Επιδότηση θέσεων digital marketing

Δημιουργήθηκε: 29/03/2021

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ που επιδοτεί την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για ανέργους έως 29 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους σχετικούς με το digital marketing ή διαθέτουν τμήμα marketing.

Επιπλέον, δύναται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις, στις οποίες ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος απασχολείται σε δραστηριότητες digital marketing για τουλάχιστον ένα έτος.

Τι καλύπτει το νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο digital marketing;

Το πρόγραμμα καλύπτει 100% την αποζημίωση και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο.

Οι ασκούμενοι θα εργάζονται για 6 ώρες την ημέρα και 5 ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) για 6 μήνες.

Μετά το τέλος του προγράμματος, δεν υπάρχει κάποια δέσμευση για τις επιχειρήσεις.

Πόσους επιδοτούμενους ασκούμενους μπορεί να απασχολήσει μια επιχείρηση;

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ασκούμενων που μπορεί να απασχολήσει μια επιχείρηση εξαρτάται από το σύνολο του προσωπικού της.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε τον ανώτατο αριθμό ωφελούμενων ανά επιχείρηση στον παρακάτω πίνακα:

Ανώτατος αριθμός ωφελούμενων ανά επιχείρηση

Επιχείρηση με απασχολούμενο προσωπικό Ανώτατος αριθμός ασκούμενων
0 άτομα 1
1-3 άτομα 2
4-9 άτομα 3
10-19 άτομα 4
20-30 άτομα 6
31-50 άτομα 10
Άνω των 50 ατόμων 25% του απασχολούμενου προσωπικού

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ;

Μια επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο website του ΟΑΕΔ.

Η αίτηση θα πρέπει να απευθύνεται στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά της επιχείρησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί μια επιχείρηση να ενταχθεί στο πρόγραμμα, είναι να μην έχει μειώσει το προσωπικό της για ένα μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 19 Απριλίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εμπιστευτείτε την προετοιμασία της αίτησής σας στην Enimeris