Επικαιροτητα|6 ΛΕΠΤΑ

Σχέδιο Νόμου για τα Μέτρα στα Εργασιακά

Δημιουργήθηκε: 08/09/2020

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία εργαζομένων και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.

Άδεια καραντίνας 7 ή 14 ημερών

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου, θα παρέχεται η δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων για εργαζόμενους. Συγκεκριμένα θα μπορεί ο εργαζόμενος να τίθεται σε καραντίνα για επτά ή δεκατέσσερις ημέρες για τον περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος θα μπορεί να καθορίσει με απόφασή του, ότι η εργασία του θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ’ αποστάσεως εργασίας. Οπότε ο εργοδότης θα καταβάλλει κανονικά το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου.

Διαφορετικά, γίνεται η επιχείρηση να απασχολεί τον εργαζόμενο σύμφωνα με τις ανάγκες της. Η αναπλήρωση εργασίας θα γίνει πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του εργαζόμενου. Συγκεκριμένα, κατά μία ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη της καραντίνας μέχρι τη συμπλήρωση των μισών ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής στο σπίτι.

Υποχρέωση του εργοδότη είναι να καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής του εργαζομένου στο σπίτι, το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

Άδεια γονέων όταν κάποιο παιδί τους νοσήσει από Covid-19

Οι γονείς που εργάζονται, δικαιούνται ειδική άδεια σε περίπτωση που κάποιο παιδί τους νοσήσει από κορονοϊό. Το εύρος ηλικίας για τα παιδιά αφορά βρέφη, προνήπια και νήπια, μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Επίσης, αφορά γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενα σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας. Ειδικότερα, οι τελευταίοι δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω άδειας, καταβάλλονται στους δικαιούχους οι αποδοχές κατά τα δύο τρίτα από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο από τον τακτικό προϋπολογισμό. Ειδικά για τους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, η εν λόγω άδεια καλύπτεται από τον εργοδότη.

Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας στον τουρισμό και την εστίαση

Αλλάζει η προϋπόθεση συμπλήρωσης από 100 σε 50 απαιτούμενες ημέρες εργασίας, για τη λήψη του τακτικού επιδόματος ανεργίας. Αυτό το μέτρο αφορά μόνο εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.

Μηχανισμός ΣΥΝ-εργασία

Επεκτείνεται σε χρονική διάρκεια ο Μηχανισμός ΣΥΝ-εργασία έως 31 Δεκεμβρίου 2020, για όλες τις επιχειρήσεις  και τους εργοδότες που, εντάσσονται σε αυτόν. Διαβάστε τις οδηγίες ένταξης στο μηχανισμό ΣΥΝ-εργασία, για να καταχωρήσετε σωστά την αίτησή σας.

Σχέδιο νόμου για την αναστολή συμβάσεων

Εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα αναστολής σύμβασης εργαζομένων σε επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Οι κλάδοι που συμπεριλαμβάνονται είναι ο τουρισμός, οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές, οι χερσαίες επιβατικές μεταφορές, ο επισιτισμός, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και άλλοι επηρεαζόμενοι κλάδοι.

Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργαζομένων, που βρίσκονται ήδη σε αναστολή ή να θέτουν εκ νέου ή για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας.

Προϋπόθεση αποτελεί οι εργαζόμενοι αυτοί να έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, για τον μήνα Οκτώβριο 2020. Η αναστολή γίνεται κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31 Οκτωβρίου 2020.

Στους εργαζόμενους υπό αναστολή καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών σε αναστολή. Βάσει αυτού υπολογίζεται το ποσό αναλογικά των 534€ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες, και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.

Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη για το Δημόσιο ή τρίτους. Δεν υπόκειται σε καμία κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι εργοδότες δεν επιτρέπεται να προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας για όσο καιρό κάνουν χρήση των μέτρων που αναφέρθηκαν. Επίσης υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για το διάστημα αυτό.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για επαγγελματίες τέχνης και ξεναγούς

Με το ίδιο σχέδιο νόμου ορίζεται η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534€ ανά μήνα για τους εργαζόμενους στις τέχνες. Παρέχεται, ακόμη, πλήρης ασφαλιστική κάλυψη από 1.9.2020 έως 31.10.2020. Η στήριξη αφορά καλλιτέχνες, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού.

Καλύπτει, επίσης, ξεναγούς, τουριστικούς συνοδούς και αποφοίτους του 2019 της σχολής ξεναγών με ξεναγική ταυτότητα. Για την τελευταία περίπτωση απαιτείται να μην υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Αν, όμως, υπάρχει καθεστώς ανεργίας θα πρέπει να μην λαμβάνεται τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Με το νέο σχέδιο νόμου θεσπίζεται ακόμη, η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Η σύμβαση εργασίας τους θα πρέπει να έχει τεθεί σε αναστολή για χρονικό διάστημα έως 30.9.2020.

Το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες ανέρχεται στα 534€ με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Το ποσό αποζημίωσης υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που ο εργαζόμενος ήταν σε αναστολή.

Σχέδιο νόμου για το Δώρο Χριστουγέννων

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020, που αναλογεί στα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας, θα δοθεί σε όσους απασχολήθηκαν:

  • σε επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής. Επίσης, σε επιχειρήσεις εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που επηρεάζονται σημαντικά από τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας
  • σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, καθώς και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο λογιστή. Επικοινωνήστε μαζί μας.