Επικαιροτητα|2 ΛΕΠΤΑ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Πότε επιστρέφετε μειωμένη την ενίσχυση

Δημιουργήθηκε: 15/10/2020
Ανανεώθηκε: 21/11/2020

Έχετε λάβει Επιστρεπτέα Προκαταβολή και αναρωτιέστε πώς θα γίνει η επιστροφή της κρατικής ενίσχυσης;

Ανεξάρτητα από το αν είστε δικαιούχος του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου ή του τέταρτου κύκλου Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία είναι η ίδια.

Συγκεκριμένα, το ποσό της ενίσχυσης επιστρέφεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις. Μάλιστα, η κάθε δόση θα πρέπει να καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του μήνα.

Το γνωρίζατε, όμως, ότι κάτω από κάποιες προϋποθέσεις δε χρειάζεται να επιστρέψετε ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης;

Οι προϋποθέσεις για επιστροφή μειωμένου ποσού ενίσχυσης κατά 30%, 40% ή 50% είναι οι ακόλουθες:

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1 – Προϋποθέσεις για επιστροφή μειωμένου ποσού

Οι δικαιούχες επιχειρήσεις του πρώτου κύκλου Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να επιστρέψουν μόνο το 60% της ενίσχυσης υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
 • Να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων* έως και την 31η Μαρτίου 2021.

Επίσης, οι δικαιούχες επιχειρήσεις του πρώτου κύκλου μπορούν να επιστρέψουν μόνο το 70% της ενίσχυσης αν:

 • Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά τουλάχιστον 70% σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς της παρ. 10 και 11 της απόφασης ΓΔΟΥ 94/2.5.2020.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2 – Προϋποθέσεις για επιστροφή μειωμένου ποσού

Οι δικαιούχες επιχειρήσεις του δεύτερου κύκλου Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να επιστρέψουν μόνο το 60% της ενίσχυσης υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να απασχολούσαν την 1η Ιουνίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
 • Να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων* έως και την 1η Ιουνίου 2021.

Επίσης, οι δικαιούχες επιχειρήσεις του δεύτερου κύκλου μπορούν να επιστρέψουν μόνο το 70% της ενίσχυσης αν:

 • Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά τουλάχιστον 70% σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς της παρ. 10 και 11 της απόφασης ΓΔΟΥ 148/3.7.2020.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 – Προϋποθέσεις για επιστροφή μειωμένου ποσού

Οι δικαιούχες επιχειρήσεις του τρίτου κύκλου Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να επιστρέψουν μόνο το 60% της ενίσχυσης υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να απασχολούσαν την 1η Αυγούστου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
 • Να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων* έως και την 1η Αυγούστου 2021. Αν η επιχείρηση απασχολούσε υψηλότερο αριθμό εργαζομένων την 1η Αυγούστου 2020 συγκριτικά με την 1η Μαρτίου 2020, δικαιούται μειωμένη επιστροφή αν διατηρήσει το μέσο όρο εργαζομένων στα επίπεδα του Μαρτίου.

Επίσης, οι δικαιούχες επιχειρήσεις του τρίτου κύκλου μπορούν να επιστρέψουν μόνο το 70% της ενίσχυσης αν:

 • Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά τουλάχιστον 70% σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς της παρ. 10 και 11 της απόφασης ΓΔΟΥ 233/11.10.2020.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 – Προϋποθέσεις για επιστροφή μειωμένου ποσού

Οι δικαιούχες επιχειρήσεις του τέταρτου κύκλου Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να επιστρέψουν μόνο το 50% της ενίσχυσης, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να διατηρήσουν το επίπεδο απασχόλησης* που είχαν στις 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 31 Μαρτίου 2021.
 • Να διατηρήσουν το επίπεδο απασχόλησης* που είχαν στις 1 Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Μαρτίου 2021. Αυτή η περίπτωση ισχύει μόνο αν η επιχείρηση απασχολούσε υψηλότερο αριθμό εργαζομένων στις 1 Σεπτεμβρίου 2020 σε σύγκριση με τις 1 Μαρτίου 2020. [ΓΔΟΥ 281/13.11.2020]

*Από τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, καθώς και οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο λογιστή. Επικοινωνήστε μαζί μας.